Cyngor Torfaen i ddosbarthu 2,500 gliniadur segur?

Published
image copyrightSPL
image captionCafodd y gliniaduron eu prynu ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd sy'n cymryd rhan yn rhaglen iLearn Wales

Mae cyngor sir wnaeth cadw bron i 2,500 o liniaduron yn segur am fwy na 18 mis nawr am eu dosbarthu i fwy o ddisgyblion y sir.

Prynodd Cyngor Torfaen fwy na 8,500 o'r cyfrifiaduron fel rhan o gynllun peilot Llywodraeth Cymru i helpu disgyblion rhwng 14 ac 16 oed.

Dywedodd y cyngor mai'r bwriad oedd i'w rhannu â chynghorau Casnewydd a Sir Fynwy ond bod Cyngor Casnewydd wedi camu nôl o'r cynllun.

Roedd hyn yn golygu bod Cyngor Torfaen yn berchen y cyfrifiaduron gwerth tua £1 miliwn sydd heb gael eu defnyddio.

Nawr mae Cyngor Torfaen yn ceisio caniatad i ddosbarthu'r peiriannau i gylch ehangach o ddisgyblion yn Nhorfaen a Sir Fynwy.

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Torfaen: "Mae dysgwyr wrth galon y rhaglen ddiwygiedig hon ac rydym am sicrhau bod cynifer o ddysgwyr â phosib yn Nhorfaen a Sir Fynwy yn elwa o'r buddsoddiad".

Bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno i Fwrdd Cyfalaf Llywodraeth Cymru yn ddiweddarach y mis hwn.

Trafodaethau

Roedd Cyngor Casnewydd wedi dweud eu bod wedi cael "siom" bod Cyngor Torfaen wedi prynu'r gliniaduron am eu bod yn meddwl nad oedd yr achos busnes yn "gynaliadwy".

Cafodd y gliniaduron eu prynu ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd sy'n cymryd rhan yn rhaglen iLearn Wales Llywodraeth Cymru.

Mae'r system ddysgu ddigidol yn gweithredu mewn 11 ysgol uwchradd yn Nhorfaen a Sir Fynwy.

Cafodd y rhan gyntaf o'r cynllun ei ariannu gan £9.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru a £2.28 miliwn ar y cyd gan gynghorau Torfaen a Sir Fynwy.

Y bwriad oedd cynnwys Cyngor Casnewydd ond fe wnaeth y cyngor hwnnw gamu nôl yn ddiweddarach.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol