Tri yn yr ysbyty ar ôl i gemegau ollwng

Cyhoeddwyd

Mae tri dyn yn cael triniaeth yn yr ysbyty wedi i gemegau ollwng o ffatri yn Sir y Fflint.

Mae pedair injan dân wedi cael eu galw i ddelio â'r digwyddiad yn y ffatri sy'n ymwneud â chynhyrchu cemegau ar Ffordd y Tywysog William yn Sandycroft.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fod dwy uned lygredd amgylcheddol hefyd wedi ei hanfon i'r safle.

Digwyddodd hyn tua 11am ddydd Mercher.

Mae aelodau o Heddlu Gogledd Cymru a'r gwasanaeth ambiwlans yno hefyd.

Cafodd y tri dyn sy'n gweithio yn y ffatri driniaeth yn y fan a'r lle cyn cael eu cludo i'r ysbyty.

Yn ôl y gwasanaeth tân dydi'r cemegau ddim wedi lledu y tu allan i'r ffatri.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol