Pryder ynghylch cyllideb Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae ACau yn bryderus ynghylch y cyllid ar gyfer y gwasanaeth iechyd

Mae grŵp o aelodau'r cynulliad yn amau bod cynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru'n fforddiadwy.

Dywed pwyllgor Cyllid y Cynulliad fod 'na bryderon ynghylch ariannu'r gwasanaeth iechyd yn y gyllideb ddrafft ar gyfer blwyddyn nesaf.

Mae'r pwyllgor hefyd yn dweud bod newidiadau Llywodraeth y DU i system Fudd-dal y Dreth Gyngor a'r system les yn rhoi pwysau ar adnoddau Llywodraeth Cymru.

Bydd yn rhaid i'r Llywodraeth Lafur daro cytundeb â'u gwrthwynebwyr gwleidyddol i sicrhau y bydd y gyllideb yn cael ei chymeradwyo.

Amcanion

Dywed adroddiad gan y pwyllgor amlbleidiol fod y gyllideb o £15.1 biliwn wedi cael ei thorri mwy na 3% o'i gymharu â llynedd ar ôl caniatáu am chwyddiant.

Mae mwy na 40% o'r gyllideb wedi ei chlustnodi ar gyfer iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a phlant.

Mae'r rhan fwyaf o gyllid Llywodraeth Cymru'n deillio o grant blynyddol gan y Trysorlys.

Nod yr adroddiad oedd ystyried a yw Llywodraeth Cymru'n gallu cyflawni eu hamcanion gyda'r gyllideb.

Dywed yr adroddiad nad oedd y dystiolaeth gerbron Aelodau'r Cynulliad wastad yn cyfateb â hyder y Gweinidog Cyllid.

Heb eu hargyhoeddi

Roedd aelodau'r pwyllgor yn bryderus ynghylch ariannu'r gwasanaeth iechyd am fod byrddau iechyd yn aml angen mwy o gyllid ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Yn ôl yr adroddiad mae'r pwyllgor "yn amheus na fydd y byrddau iechyd yn gorwario eleni".

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Jocelyn Davies: "Nid yw'r pwyllgor wedi ei argyhoeddi y bydd y gyllideb ddrafft yn gallu cyflawni popeth mae Llywodraeth Cymru am wneud yn y flwyddyn ariannol nesaf."

Ychwanegodd fod angen mwy o eglurder ynglŷn â'r costau fydd awdurdodau lleol yn eu hwynebu pan fyddan nhw'n gweithredu deddfwriaethau oherwydd "mae'n debyg bod gwahaniaeth mawr rhwng amcangyfrifon Llywodraeth Cymru a'r awdurdodau lleol."

Dywedodd Gweinidog Cyllid y Ceidwadwyr, Paul Davies: "Dylai Gweinidogion y Blaid Lafur gymryd y cam cyfrifol i ddiwygio eu cynlluniau ar gyfer y gyllideb i ariannu'r gwasanaeth iechyd yn ddigonol ac atal toriadau i wasanaethau allweddol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol