Ymchwil yn dod i'r casgliad bod mwyafrif yn cefnogi 'cymorth i farw'

  • Cyhoeddwyd
Ending lifeFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhoi cymorth i farw yn gyfreithlon mewn pedair gwlad yn Ewrop - Yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Y Swistur a Lwcsembwrg

Mae dau draean o bobl yn derbyn y syniad o roi cymorth i rywun farw, yn ôl ymchwil rhyngwladol gan Brifysgol Bangor.

Mae'r astudiaeth o farn dros 62,000 o bobl yn awgrymu bod y gefnogaeth tua'r un peth ymysg pobl sydd ag afiechyd terfynol ag ymysg y boblogaeth yn gyffredinol.

Dywed ymchwilwyr bod y canlyniadau yn groes i adolygiad diweddar oedd yn honni bod meddygon yn gyson yn gwrthwynebu ewthanasia.

Y prif reswm a roddwyd am ystyried 'cymorth i farw' oedd dioddefaint ofnadwy.

Yn aml mae ffactorau fel colli urddas, unigrwydd a bod yn fwrn ar rywun arall yr un mor arwyddocaol â phoen wrth symbylu pobl i ystyried gweithredu yn y fath fodd.

Gwahaniaeth

Roedd yr ymchwilwyr wedi edrych ar yr holl lenyddiaeth ryngwladol oedd wedi ei gyhoeddi am gymorth i farw, ac wedi tynnu barn pobl gyffredin at ei gilydd.

Doedd dim gwahaniaeth amlwg mewn agweddau pobl o wahanol wledydd, er bod rhoi cymorth i farw yn gyfreithlon mewn rhai ond nid mewn eraill.

Mae'r astudiaeth yn awgrymu bod pobl am gael rheolaeth fel y gallan nhw ddewis yr amser iawn i farw.

Mae adroddiad yn gorffen drwy ddweud: "Rydym eto i ddeall y gwahaniaeth rhwng safbwyntiau meddygon a'u cleifion."

Mae rhoi cymorth i farw yn gyfreithlon mewn pedair gwlad - Yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Y Swistir a Lwcsembwrg - ac mewn tair o daleithiau America - Oregon, Washington a Montana.

'Angen cydnabod'

Dywed yr ymchwilwyr bod y mater yn dal yn ddadleuol mewn gwledydd eraill, yn enwedig mewn gwledydd mwy llewyrchus neu rhai Protestannaidd ar y cyfan.

Dywedodd yr Athro Clare Wilkinson, o Ganolfan Ymchwil Gofal Cychwynnol Gogledd Cymru, bod eu gwaith yn casglu barn nifer fawr iawn o bobl, gan gynnwys rhai o Brydain.

"Mae angen i'r proffesiwn meddygol gydnabod, a chael parch tuag at farn y mwyafrif yma, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cytuno."

Yng nghynhadledd flynyddol cymdeithas feddygol y BMA dros yr haf, fe wnaeth meddygon ail-adrodd eu gwrthwynebiad i'r syniad o roi cymorth i farw.

Bu cynrychiolwyr yn trafod y mater wrth i gynnig gael ei wneud ar y sefydliad i gymryd safbwynt niwtral ar y mater, ond gwrthodwyd y cynnig gan y meddygon.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol