Dileu cynllun Cymraeg chweched dosbarth ym Mhowys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyngor Powys am i 13 ysgol uwchradd y sir gydweithio'n agosach

Mae cynlluniau i ganoli addysg Gymraeg dosbarthiadau chwech mewn tair ysgol ym Mhowys wedi cael eu dileu.

Y nod oedd canoli darpariaeth y Gymraeg yn ysgolion yn Llanfair ym Muallt, Llanfair Caereinion a Llanfyllin.

Mae'r cyngor wedi bod yn adolygu addysg uwchradd yn y sir ond nid yw'r cynlluniau'n cynnwys y bwriad i gau'r un ysgol na chweched dosbarth

Y llynedd dywedodd Cyngor Powys eu bod am 13 ysgol uwchradd y sir i gydweithio yn dilyn pryderon y gallai rhai ysgolion uno.

Ysgolion dwyieithog

Ddydd Mercher dywedodd y cyngor eu bod yn diwygio eu cynllun addysg Gymraeg strategol.

Dywed y cyngor eu bod yn blaenoriaethu "dau fater sylfaenol", sef cynyddu nifer y disgyblion fydd yn derbyn addysg Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar a gwella'r cynnig o ran y cwricwlwm addysg Gymraeg i ddisgyblion ysgol uwchradd a disgyblion sy'n derbyn addysg ôl-16.

Yn ôl yr awdurdod bydd ysgolion uwchradd Llanfair ym Muallt, Llanfair Caereinion a Llanfyllin yn parhau i fod yn ysgolion dwyieithog.

Dywedodd Myfanwy Alexander, Aelod y cabinet sy'n gyfrifol am Ddysgu a Hamdden: "Mae ysgolion eisoes yn cydweithio fel partneriaethau dysgu ac rydym yn meddwl mai'r ffordd orau i ddarparu cwricwlwm Gymraeg cynaliadwy o ansawdd uchel yw i ysgolion gydweithio.

"Ein nod yw cael o leiaf un darparwr i bob partneriaeth i arwain addysg Gymraeg ar gyfer y cwricwlwm ôl-16."

"Rydym wedi adolygu'r cynigion gwreiddiol ac ystyried adborth y cyhoedd ar y pryd sy'n golygu ein bod wedi newid cyfeiriad."

"Rydym yn credu mai hwn yw'r ffordd orau i ddarparu cyfleoedd cyfartal i ddysgwyr mewn sir fawr, wledig fel Powys."

Bydd cabinet y cyngor yn ystyried y cynllun diwygiedig yn ddiweddarach eleni.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol