Gwelliannau i bum gorsaf reilffordd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r datblygiad hefyd yn brosiect o fewn cynllun gwaith ardal adfywio Aberystwyth

Bydd o leiaf pum gorsaf reilffordd ledled Cymru yn cael eu gwella o dan raglen gwerth £40 miliwn.

Cyhoeddodd y gweinidog sy'n gyfrifol am drafnidiaeth, Carl Sargeant y buddsoddiad fel rhan o gynllun Gwella Gorsafoedd Cymru (NSIP+).

Fel rhan o'r rhaglen gwella gorsafoedd olaf o dan y cynllun gwerth £40m, bydd gorsafoedd yn Aberystwyth, y Rhyl, Pontypridd, Ystrad Mynach a Phort Talbot yn elwa drwy raglen eang o welliannau.

Bydd y gwaith yng ngorsaf Aberystwyth yn cynnwys gwella blaen yr orsaf a'r ardal dacsis, creu uned fanwerthu, gwella'r wybodaeth i gwsmeriaid a gwella darpariaeth camerâu cylch cyfyng.

'Effaith gadarnhaol'

Mae'r datblygiad hefyd yn brosiect o fewn cynllun gwaith ardal adfywio Aberystwyth.

Dywedodd Carl Sargeant: "Mae datblygu rhwydwaith gwirioneddol gynaliadwy yng Nghymru yn hanfodol os ydym am annog y cyhoedd i ddefnyddio'r rheilffyrdd yn amlach.

"Drwy ddatblygu gorsafoedd trenau glanach, mwy hygyrch a diogelach byddwn yn ysgogi mwy o bobl i ystyried defnyddio'r trên yn hytrach na'r car.

"Yn y tymor byr bydd y prosiectau hyn hefyd yn hybu economïau lleol gan y caiff gweithwyr lleol eu defnyddio i adnewyddu'r gorsafoedd.

"Yn Aberystwyth mae hwn yn clymu gyda'r gwaith sydd yn cael ei wneud gyda fy nghyd weithwyr yn yr adran adfywio ac yn ategu at y gwaith yn yr orsaf fysiau gyfagos, gan sicrhau darpariaeth drafnidiaeth integredig ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr.

"Bydd pob cynllun yn cael effaith gadarnhaol ar eu hardaloedd cyfagos drwy greu argraff gyntaf gadarnhaol, lleihau tagfeydd ac, o bosibl, ysgogi buddsoddiad yn y rhanbarthau i'r dyfodol".

Nod y cynllun a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Network Rail a Threnau Arriva Cymru, yw annog pobl i ddefnyddio'r gwasanaeth rheilffordd i deithio i'r gwaith, i'r siopau ac ar gyfer hamdden, yn ogystal â gwella hygyrchedd.

Ymhlith y gorsafoedd trenau sydd eisoes wedi derbyn cyllid o dan yr NSIP mae Gorsaf Abertawe, a dderbyniodd £7.9m i'w hadnewyddu, a Gorsaf Harbwr Porthmadog a welodd welliannau gwerth £1m, yn ogystal â'r gwelliant gwerth £5.1m i Orsaf Llandudno a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol