Cytundeb rhwng BBC Cymru ac S4C am raglenni dros y pedair blynedd nesaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC/S4C
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y BBC yn darparu o leiaf 520 awr o raglenni S4C bob blwyddyn

Mae BBC Cymru ac S4C wedi dod i gytundeb ynglŷn â rhaglenni'r gorfforaeth i S4C yn y blynyddoedd nesaf.

Fe fydd o leiaf 520 awr o raglenni S4C yn cael eu darparu gan BBC Cymru bob blwyddyn.

Mae'r rhain yn cynnwys Pobol y Cwm, Y Clwb Rygbi a rhaglenni'r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae'r cytundeb yn adnewyddu partneriaeth rhwng y ddau ddarlledwr ac yn "diogelu'r buddsoddiad mewn rhaglenni ar y lefelau presennol am y pedair blynedd nesaf".

Fe wnaeth y ddau ddarlledwr groesawu'r ffaith bod Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC wedi dod i gytundeb.

Mae'n cynnal lefel buddsoddiad BBC Cymru Wales mewn rhaglenni teledu gwreiddiol sy'n cael ei gynhyrchu am ddim ar gyfer S4C.

Ymrwymiad

Mae'r ddau sefydliad hefyd yn cydweithio ar nifer o brosiectau creadigol sydd wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar fel comedi newydd Portars gyda BBC Radio Cymru a phrosiect arloesol digidol traws-gyfrwng ar gyfer Pobol y Cwm.

Bydd rhaglenni newyddion a materion cyfoes gan y BBC, gan gynnwys y gwasanaeth newyddion dyddiol, yn aros wrth galon amserlen S4C yn ôl y datganiad.

Dyma'r drydedd bartneriaeth strategol hyd yma a bydd yn para tan 2016/17.

"Mae adnewyddu'r bartneriaeth strategol yma'n tanlinellu ymrwymiad BBC Cymru Wales i ddarlledu yn yr iaith Gymraeg," meddai Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies.

"Yr hyn sy'n hollbwysig yw ein bod wedi sicrhau - er gwaethaf yr hinsawdd ariannol - y bydd lefel ein buddsoddiad mewn rhaglenni poblogaidd yn yr iaith Gymraeg ar S4C yn cael ei diogelu am y pedair blynedd nesaf.

"Mae ein partneriaeth yn dal i gryfhau wrth i ni edrych ymlaen at gydweithio mewn ffyrdd mwy creadigol fyth."

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, bod y sianel yn edrych ymlaen at barhau i gydweithio'n agos gyda'r BBC ar ystod eang o raglenni a gwasanaethau.

"Rydyn ni'n croesawu ymrwymiad y BBC i gynnal ei wariant ar raglenni ar gyfer y deg awr o raglenni bob wythnos y mae'r gorfforaeth yn eu darparu i ni.

"Bydd yn sicrhau bod eu rhaglenni o ansawdd uchel yn parhau'n gonglfaen i'n gwasanaeth.

"Mae cytundeb y bartneriaeth yn galluogi'r ddau ddarlledwr i rannu talentau ac adnoddau i greu rhaglenni cyffrous ac arloesol, a thrwy'r bartneriaeth greadigol yma, rydyn ni'n bwriadu sicrhau'r gwasanaeth gorau posib i'n cynulleidfaoedd."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol