Capel LA a'r Urdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y capel ei sefydlu ym 1888 gan y Parchedig David Hughes o Lanuwchllyn

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi derbyn $10,000 oddi wrth gapel yn Los Angeles.

Bydd y capel yn cau ddiwedd y flwyddyn oherwydd llai o aelodau ac mae'r $10,000 yn cyfateb i £6,000.

Dywedodd y mudiad y byddai'r arian yn cael ei ddefnyddio i brynu adnoddau yng ngwersylloedd Glan-llyn a Llangrannog ac yn cefnogi gwasanaethau mewn capeli ar Sul yr Urdd ar Dachwedd 18.

Cafodd y capel yn L.A ei sefydlu ym 1888 gan y Parchedig David Hughes o Lanuwchllyn, ac roedd y gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Canodd côr y capel yn y ffilm, 'How Green Was My Valley'.

Ffynnodd y capel am flynyddoedd ond yn ddiweddar mae llai o aelodau am fod rhai wedi gadael yr ardal ac aelodau hŷn yn ei chael hi'n anodd teithio i'r capel.

Dywedodd Mai Parry Roberts, Cyfarwyddwr Busnes yr Urdd a Dirprwy Brif Weithredwr, "Mae'r $10,000 sydd wedi ei roi i ni yn mynd i fod yn ddefnyddiol iawn i gynnal gwaith ein gwersylloedd yng Nglan-llyn a Llangrannog.

'Rhoddion hael'

"Rydym yn ffodus iawn o dderbyn rhoddion hael yn flynyddol ac mae'r cronfeydd hyn yn allweddol i ddatblygu'r gwasanaethau rydym yn eu darparu i'n haelodau."

Ychwanegodd Frank Williams aelod yn y capel yn Los Angeles: "Roedd pum aelod hŷn yn y capel a llunion ni restr yr un o bwy y bydden ni'n hoffi rhoi arian iddyn nhw.

"Fe wnes i ddadlau yn gryf y dylai'r rhan fwya' o'r arian fynd i Gymru a sefydliadau Cymreig yn yr Unol Daleithiau.

"Urdd Gobaith Cymru oedd ar frig fy rhestr i, gan fod y doniau cerddorol yng Nghymru yn anhygoel ac roeddwn i eisiau helpu meithrin y doniau hynny."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol