Trysorydd elusen ar Ynys Môn yn gwadu dwyn £10,000

Cyhoeddwyd

Mae trysorydd elusen ar Ynys Môn wedi gwadu mynd â £10,000 drwy dwyll.

Honnwyd bod Malcolm Hulse, 51 oed o Walchmai, wedi defnyddio llyfr sieciau cangen Headway, elusen sy'n ymwneud ag anafiadau i'r ymennydd, i lenwi sieciau ei hun am bron tair blynedd.

Yn Llys y Goron Caernarfon roedd yn wynebu chwe chyhuddiad o dwyll ac un cyhuddiad o ddwyn rhwng 2007 a 2010.

Clywodd y llys honiadau iddo ddwyn £10,556, gan gynnwys £414 o arian parod o siop elusen.

Dim derbyneb

Dywedodd yr erlynydd Sion ap Mihangel nad oedd derbynebau nac anfonebau wedi eu darganfod a bod Mr Hulse wedi dwyn arian ddylai fod wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer yr elusen.

Roedd y drosedd honedig, meddai, wedi dod i'r amlwg wedi i Gyfarwyddwr Cyllid Headway ddarganfod "anghysondebau posib" yng nghyfrifon sieciau cangen Môn.

Dywedodd pwyllgor Môn yn cynnwys gwirfoddolwyr oedd "naill ai wedi cael anafiadau i'r ymennydd eu hunain neu â pherthnasau oedd wedi cael anafiadau."

Mae'r achos yn parhau.