Ymchwiliad y gwasanaeth ambiwlans yn dilyn marwolaeth babi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na adroddiadau bod mam y plentyn wedi aros dwy awr am ambiwlans

Mae bwrdd iechyd wedi cadarnhau eu bod nhw'n cynnal ymchwiliad ar y cyd gyda'r gwasanaeth ambiwlans yn dilyn marwolaeth babi yn y de yr wythnos ddiwethaf.

Mae 'na adroddiadau bod mam y plentyn wedi aros dwy awr am ambiwlans o Ysbyty Ystrad Fawr yn Ystrad Mynach i fynd â hi i Ysbyty Brenhinol Gwent.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths eu bod yn disgwyl ymchwiliad dwys i "achos gofidus iawn".

Yn ôl Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan mae ymchwiliad ar y cyd ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi dechrau.

Uned famolaeth

Mae'r gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru wedi ei feirniadu am fethu â chyrraedd targedau amseroedd ymateb.

Nos Fercher cyhoeddodd Mrs Griffiths gynlluniau i gynnal adolygiad dwys o'r gwasanaeth. Cafodd achos y fam gael ei amlygu yn y Cynulliad gan AC Plaid Cymru Jocelyn Davies yn ystod dadl ynglŷn â'r gwasanaeth ambiwlans ddydd Mercher.

Dywedodd Ms Davies, sy'n AC ar gyfer de ddwyrain Cymru, fod y fenyw wedi aros dwy awr am ambiwlans o Ysbyty Ystrad Fawr yn Ystrad Mynach i fynd â hi i Ysbyty Brenhinol Gwent.

Y gred yw ei bod hi wedi bod yn Ysbyty Ystrad Fawr sydd ag uned famolaeth o dan arweiniad bydwragedd.

Cafodd ei throsglwyddo i Ysbyty Brenhinol Gwent ond bu farw'r babi yn ystod cais i esgor y babi drwy ddefnyddio gefel.

Gofynnodd i'r Gweinidog: "A fyddwch chi'n sicrhau dymuniad y teulu am ymchwiliad priodol?"

"A fydd gan fenywod hyder mewn unedau mamolaeth o dan arweiniad bydwragedd os nad oes ganddyn nhw hyder mewn ambiwlansys pe bai pethau'n mynd o'i le?"

Dywedodd Mrs Griffiths ei bod yn ymwybodol o'r "achos gofidus iawn hwn" ac y byddai'n ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan i sicrhau y byddai ymchwiliad dwys yn cael ei gynnal.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd fod ymchwiliad ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans wedi dechrau ac y byddai'n amhriodol i wneud unrhyw sylw arall ynghylch y mater tan i'r ymchwiliad gael ei gwblhau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol