Dyblu trwyddedau casglu cocos ar aber afon Dyfrdwy?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynigion gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynnwys dyblu nifer y trwyddedau i 100

Mae trafodaethau ar y gweill ynghylch dyblu nifer y trwyddedau ar gyfer casglu cocos ar aber afon Dyfrdwy.

Ar hyn o bryd mae 50 o bobl â thrwyddedau i gasglu cocos ar aber afon Dyfrdwy, sir y Fflint, ond mae angen dwywaith cymaint â hynny i gwrdd â chostau rheoli'r bysgodfa.

Mae ymgynghoriad yn parhau tan ddiwedd y flwyddyn.

Yn y cyfamser, mae'r casglwr cocos cyntaf i gael trwydded lawn ar ôl bod yn brentis yn cael tystysgrif ddydd Gwener.

Dysgu crefft

Fe wnaeth Wayne Bradley, 26, o Dreffynnon, Sir y Fflint, weithio gyda'i dad, hefyd o'r enw Wayne, ers 2009 i ddysgu ei grefft.

Mae cynigion gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynnwys dyblu nifer y trwyddedau i 100. Mae mwy na 100 ar y rhestr aros.

Pe bai'r nifer yn aros yn 50, bydd yn rhaid codi cost y drwydded flynyddol o £992 i £1,831.

Yn ystod y flwyddyn hyd at Ebrill eleni fe wnaeth yr awdurdodau ddwyn 12 achos yn erbyn helwyr anghyfreithlon yn aber afon Dyfrdwy gan atal 15 o drwyddedau, yn ôl ffigyrau diweddaraf Asiantaeth yr Amgylchedd.

Disgrifiad o’r llun,
Daw'r ymgynghoriad i ben ar Ragfyr 31.

Yn ystod y tymor casglu diwethaf, fe wnaeth deiliaid y trwyddedau gasglu 1,250 tunnell o gocos, gwerth £2.5m mewn marchnadoedd ttramor, ddwywaith cymaint â'r tymor blaenorol.

Dywedodd un o'r casglwyr, Keith Marland, 67 oed: "Pam ddylen ni fod yr unig bysgodfa sy'n talu ei ffordd ei hun.

"A pham fod costau gweinyddol wedi dyblu?

"Bydden i ddim yn meindio iddyn nhw gynyddu nifer y trwyddedau i 100 pe byddai pobol leol yn cael y trwyddedau, ond nid dyna fyddai'n digwydd".

'Effeithiol ac yn gynaliadwy'

Dywedodd llefarydd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru: "Rydym yn ymgynghori ar hyn o bryd ar Gynllun Rheoli ar gyfer Aber Afon Dyfrdwy.

"Mae gennym ddyletswydd statudol i wneud hynny bob pum mlynedd.

"Mae'r cynllun presennol wedi'i baratoi ers 2007 ac wedi rhoi darlun cliriach i ni o'r adnoddau sydd eu hangen i reoli'r bysgodfa'n effeithiol ac yn gynaliadwy.

"Nawr rydym yn gofyn am sylwadau ein rhanddeiliaid, gan gynnwys y rhai sydd â thrwyddedau ar hyn o bryd a'r rhai ar y rhestr aros, ar ein cynigion i gael pysgodfa well i gasglwyr cocos ar Aber Afon Dyfrdwy."

Daw'r ymgynghoriad i ben ar Ragfyr 31.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol