Prifathro: Gwahardd rhag dysgu wedi iddo ddwyn £53,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd undeb Wilkie fod y penderfyniad yn "hollol anghymesur"

Mae prifathro o Sir y Fflint wnaeth ddwyn £53,000 o'i ysgol er mwyn gwario ar wefannau pocer wedi ei wahardd rhag dysgu am o leiaf dwy flynedd.

Cafodd Andrew Wilkie, 41 oed, ei garcharu am 16 mis ym mis Mawrth eleni wedi iddo gyfaddef dwyn yr arian o Ysgol Southdown ym Mwcle.

Derbyniodd Mr Wilkie orchymyn gwahardd am gyfnod amhenodol gan Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru ddydd Iau.

Ond dywedodd ei undeb fod penderfyniad yn "hollol anghymesur".

'Cyfyngu i'r cartref'

Ym mis Mawrth plediodd Mr Wilkie yn euog yn Llys y Goron Yr Wyddgrug i ddwyn yr arian drwy sieciau a throsglwyddiadau arian rhwng mis Mawrth a mis Hydref 2011.

Clywodd y llys fod ei fod wedi mynd yn gaeth i gamblo wedi iddo gael ei gwahardd o'i waith am gyfnod yn dilyn honiad nas profwyd yn ymwneud â disgybl.

Dychwelodd i weithio yn yr ysgol ond erbyn hyn roedd yn dioddef o iselder ysbryd a dechreuodd gamblo ar-lein, clywodd y llys.

Collodd Mr Wilkie £90,000 yr oedd wedi ei gynilo a £70,000 ar ôl ail forgeisi ei dŷ wrth gamblo.

Yn ystod gwrandawiad y cyngor addysgu ddydd Mawrth dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Jacquie Turnbull: "Mae genyn ni bryderon nad yw'r cyfnod adferiad yn ddigonol i sicrhau y bydd Mr Wilkie yn gallu cydymffurfio â'r côd."

Gan wahardd Mr Wilkie rhag dysgu, dywedodd y pwyllgor disgyblu y gallai ymgeisio i ddysgu eto ymhen dwy flynedd.

Mae'r cyn-brifathro yn awr yn gorfod cydymffurfio â "chyrffiw cyfyngu i'r cartref" wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar ar ôl pedwar mis.

Clywodd y gwrandawiad fod Mr Wilkie yn mynychu sesiynau Gamblers Anonymous i geisio delio â'i broblem gamblo.

Ond cafodd y penderfyniad i wahardd Mr Wilkie rhag dysgu ei feirniadu gan ei gynrychiolydd o undeb yr NASUWT, Colin Adkins.

"Mae'r penderfyniad yn hollol anghymesur â'r gweithredoedd," meddai.

"Yn fy marn i mae Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru wedi awgrymi y dylai wedi dod at ei goed ar y pryd."