Arglwydd yn gwadu honiadau

  • Cyhoeddwyd
Arglwydd McAlpine
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr arglwydd fod yr honiadau'n 'gwbwl ffug'

Mae cyn-drysorydd y Blaid Geidwadol, yr Arglwydd McAlpine, wedi gwadu unrhyw honiadau sy'n ei gysylltu ag achosion cam-drin plant honedig.

Dywedodd fod yr honiadau yn "gwbl ffug ac yn enllibus".

Roedd yn ymateb i honiadau Steve Messham ar raglen Newsnight ei fod wedi cael ei gamdrin gan wleidydd mewn swydd uchel o gyfnod Thatcher mewn cartre' plant yn Wrecsam.

Mae'r arglwydd yn gwadu ei fod wedi cam-drin Mr Messham nac unrhyw breswylwr arall yn y cartre'.

Dywedodd ei fod wedi ymweld â Wrecsam "unwaith yn unig" yng nghwmni asiant o Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr.

Gwadodd ei fod wedi bod i gartref plant yn Wrecsam nac unrhwy gartre' tebyg.

Roedd yn ymgynghorydd i Margaret Thatcher pan oedd yn Brif Weinidog a fe sefydlodd gwmni adeiladu McAlpine.

'Herio'r sarhad'

Ar hyn o bryd mae'n byw yn yr Eidal.

Dywedodd mai ei fwriad oedd "herio'r sarhad ar ei enw da'n gyhoeddus" a "chywiro'r gwall".

Roedd rhai papurau newydd ddydd Gwener wedi dweud bod yr arglwydd wedi ei gamadnabod.

Dywedodd nad oedd yn cyhuddo Mr Messham o ymddwyn yn faleisus. "Ond mae wedi adnabod y person anghywir.

"Rwy'n cydymdeimlo'n llwyr â Mr Messham a'r bobl ifanc gafodd eu cam-drin yn rhywiol pan oedden nhw yn y cartre' plant yn Wrecsam," meddai.

'Gwarchod'

"Roedd y cam-drin yn ffiaidd iawn.

"Ac roedd ganddyn nhw bob hawl i gael eu gwarchod ac i gael y gofal angenrheidiol ....

"Mae'r rhai oedd yn euog wedi eu cosbi'n haeddiannol a dylai'r rhai sy' ddim wedi eu cosbi wynebu cyhuddiadau cyn gynted â phosib."

Roedd yn barod, meddai, i gwrdd â Phrif Gwnstabl Gogledd Cymru, Mark Polin, a Chyfarwyddwr yr Asiantaeth Droseddau, Keith Bristow, "fel nad wyf yn rhan o'r ymchwiliadau ac er mwyn cael gwared ar unrhyw amheuaeth ddisail."