Arglwydd McAlpine yn mynd i gyfraith?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr arglwydd fod yr honiadau'n 'gwbwl ffug'

Mae cyfreithiwr cyn-drysorydd y Blaid Geidwadol, yr Arglwydd McAlpine, wedi dweud y bydd yn cymryd camau cyfreithiol wedi honiadau oedd yn ei gysylltu ag achosion cam-drin plant.

Yn benodol, beirniadodd Andrew Reid raglen Newsnight oedd yn cynnwys honiadau er ni chafodd neb ei enwi.

Ynghynt dywedodd yr arglwydd fod yr honiadau'n "gwbl ffug ac yn enllibus".

Roedd yn ymateb i honiadau Steve Messham ar y rhaglen, hynny yw ei fod wedi cael ei gam-drin gan wleidydd mewn swydd uchel yng nghyfnod Thatcher mewn cartre' plant yn Wrecsam.

Gwadodd yr arglwydd ei fod wedi cam-drin Mr Messham nac unrhyw breswyliwr arall yn y cartre'.

Ymddiheuro

Mae Mr Messham wedi ymddiheuro'n ddiffuant ac yn ostyngedig i'r arglwydd a'i deulu.

Yr heddlu, meddai, oedd wedi dweud wrtho mai'r arglwydd oedd y dyn yn y llun gafodd ei ddangos iddo.

"Ar ôl gweld llun yn yr awr ddiwethaf o'r person dal sylw, dim hwn yw'r person i mi ei adnabod drwy lun gafodd ei roi i mi yn y 90au cynnar. Dywedodd yr heddlu wrthyf mai'r dyn yn y llun hwnnw oedd Arglwydd McAalpine."

Dywedodd yr arglwydd ei fod wedi ymweld â Wrecsam "unwaith yn unig" yng nghwmni asiant o Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr.

Gwadodd ei fod wedi bod i gartref plant yn Wrecsam nac unrhyw gartre' tebyg.

Roedd yn ymgynghorydd i Margaret Thatcher pan oedd yn Brif Weinidog ac fe sefydlodd gwmni adeiladu McAlpine.

'Herio'r sarhad'

Ar hyn o bryd mae'n byw yn yr Eidal.

Dywedodd mai ei fwriad oedd "herio'r sarhad ar ei enw da'n gyhoeddus" a "chywiro'r gwall".

Roedd rhai papurau newydd ddydd Gwener wedi dweud bod yr arglwydd wedi ei gam-adnabod.

Dywedodd yr arglwydd nad oedd yn cyhuddo Mr Messham o ymddwyn yn faleisus. "Ond mae wedi adnabod y person anghywir.

"Rwy'n cydymdeimlo'n llwyr â Mr Messham a'r bobl ifanc gafodd eu cam-drin yn rhywiol pan oedden nhw yn y cartre' plant yn Wrecsam," meddai.

'Gwarchod'

"Roedd y cam-drin yn ffiaidd iawn.

"Ac roedd ganddyn nhw bob hawl i gael eu gwarchod ac i gael y gofal angenrheidiol ....

"Mae'r rhai oedd yn euog wedi eu cosbi'n haeddiannol a dylai'r rhai sy' ddim wedi eu cosbi wynebu cyhuddiadau cyn gynted â phosib."

Roedd yn barod, meddai, i gwrdd â Phrif Gwnstabl Gogledd Cymru, Mark Polin, a Chyfarwyddwr yr Asiantaeth Droseddau, Keith Bristow, "fel nad wyf yn rhan o'r ymchwiliadau ac er mwyn cael gwared ar unrhyw amheuaeth ddi-sail."

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC: "Darlledodd Newsnight eitem am wendidau honedig yr ymchwiliad i gam-drin rhywiol.

"Y nod oedd cyfeirio at bryderon dioddefwr.

"Roedd y darlledu er lles y cyhoedd. Ni chafodd person cyhoeddus ei enwi am resymau cyfreithiol.

"Yr ymchwiliadau y mae'r Ysgrifennydd Cartre' wedi eu cyhoeddi fydd yn gorfod ymchwilio'n ddyfnach."