Gyrrwr tacis yn gwadu ymosod

Cyhoeddwyd

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod gyrrwr tacsi wedi taro yn erbyn wyth o ddynion yn dilyn ffrae yng nghanol Caerdydd.

Mae Majid Rehman, 28 oed, wedi ei gyhuddo o ddefnyddio ei dacsi yn fwriadol er mwyn taro chwech o weithwyr rheilffordd a dau o bobl eraill.

Roedd y dynion yn cerdded adref ger Ffordd Wood ger Stadiwm y Mileniwm ar Fawrth 27, 2012.

Yn ôl Clare Wilks ar ran yr erlyniad roedd Mr Rehman wedi bod yn aros am gwsmeriaid yn yr orsaf drenau.

Ond cododd ffrae rhwng y gweithwyr rheilffordd a'r gyrrwr tacsi.

'Drwgdeimlad'

Dywedodd Miss Wilks: "Gwelwyd chwech o'r dynion yn gadael yr orsaf tua 7pm.

"Roeddynt yn gwisgo dillad gwaith oren lliwgar - ac yn cerdded allan o'r orsaf.

"Ar y ffordd roedd rhai o'r gweithwyr wedi dechrau cega gyda Rehman. Roedd yna ddrwgdeimlad rhyngddynt.

"Ar ôl ychydig fe wnaethant adael. Ond mae'n ymddangos nad oedd Rehman am adael i bethau fod.

"Fe wnaeth o adael yr arhosfa ar gyfer tacsis a gyrru ar ôl y dynion - yn ôl un tyst fe aeth drwy olau coch."

Roedd dau ddyn, oedd ddim yn rhan o'r ffrae, Mark Underwood a Richard Partridge yn cerdded o flaen y gweithwyr rheilffordd.

Dywedodd Miss Wilks: "Roedd y weithred yn un bwriadol.

"Roedd rhai o'r dynion yn fwy ffodus na'i gilydd.

Triniaeth

"Cafodd Mark Underwood ei ddal yn gaeth o dan y tacsi a dioddefodd losgiadau i'w gefn, coesau a'i freichiau gan ei fod yn gorwedd drws nesa i'r injan boeth.

"Roedd y sefyllfa yn un dryslyd, llawn emosiwn....cafodd Rehman ei dynnu o'r tacsi ac ymosodwyd arno."

Dywed Miss Wilks fod Mr Underwood wedi cael triniaeth helaeth i'w groen a'i fod dal yn derbyn triniaeth.

Cafodd y saith dyn arall eu cymryd i'r ysbyty a'u rhyddhau'r noson honno, gyda thoriadau neu gleisiau difrifol.

Mae Rehman o Dre-lluest (Grangetown), Caerdydd, yn cyfaddef gyrru'n beryglus, ond mae'n gwadu pum cyhuddiad o ymosod gan achosi niwed corfforol, pedwar cyhuddiad o geisio achosi niwed corfforol difrifol.

Mae'n gwadu dau gyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol gyda bwriad, ac un cyhuddiad o anafu, ac un cyhuddiad o anafu gyda bwriad.

'Bygwth'

Dywedodd Mr Partridge ar ôl y gwrthdrawiad iddo weld rhai o'r gweithwyr rheilffordd yn tynnu Rehman o'r tacsi ac yn ymosod arno.

Dywedodd un o'r gweithwyr rheilffordd Meshack White, 19 oed, i'w frawd ei achub rhag cael ei anafu'n fwy difrifol - gan ei dynnu i'r ochr pan oedd yr olwynion ar fin mynd drosto ar ôl iddo gael ei daro i'r llawr.

Dywedodd Mr White: "Teimlais gnoc i gefn fy nghefn, a tharodd fy mhen yn erbyn ffenest y car.

"Rwyf dal â darnau o wydr yn fy mhen hyd heddiw."

Dywedodd Nicholas Jones ar ran y diffynnydd, fod rhai o'r gweithwyr rheilffordd wedi ymosod ar Rehman a'i fygwth cyn y gwrthdrawiad gyda'r tacsi.

"Roedd y criw yn nabod y gyrrwr tacsi, oedd wedi rhoi tystiolaeth yn erbyn un o'r dynion mewn achos llys blaenorol.

"Fe waeddodd y grŵp arno o ochr arall y ffordd, gan ddweud y byddant yn dial arno."

Dywedodd Mr Jones i un o'r grŵp ddyrnu Rehman ac yna bygwth lladd ei frawd.

Mae'r chwe gweithiwr rheilffordd yn gwadu fod yna ddigwyddiad cyn iddynt gael eu taro gan y tacsi.

Mae'r achos yn parhau.