Cytundeb newydd wrth i gerdd dantwyr anelu am Gonwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ŵyl yn denu dros 1,000 o gystadleuwyr

Mae'r Ŵyl Cerdd Dant flynyddol yn cael ei chynnal yng Nghonwy ddydd Sadwrn.

Dyma un o wyliau undydd mwya' Cymru.

Bydd cannoedd yn cystadlu mewn amrywiol gystadlaethau cerdd dant, alaw gwerin, llefaru a dawnsio gwerin yn Venue Cymru Llandudno.

Ar drothwy'r Ŵyl fe wnaeth S4C gyhoeddi eu bod wedi cytuno gyda'r Ŵyl i ymestyn y cytundeb darlledu am ddwy flynedd bellach.

Bydd modd gwylio'r cystadlu yn fyw ar S4C hyd 2014.

Mae'r ŵyl yn rhoi llwyfan i draddodiadau gwerinol Cymru bob blwyddyn ac yn denu dros 1,000 o gystadleuwyr i gymryd rhan mewn rhagor na 30 o gystadlaethau.

Mae S4C yn darlledu'r Ŵyl ers dros 25 mlynedd ac mae'r rhan fwyaf o'r cystadlu yn cael ei ddangos yn fyw ar y Sianel.

'Mawredd y digwyddiad'

Fel rhan o raglenni am yr ŵyl mae 'na raglen uchafbwyntiau a rhaglen yn dangos y gorau o gystadleuaeth Talwrn y Beirdd yr ŵyl.

"Rwy'n falch iawn bod S4C yn cydnabod pwysigrwydd yr ŵyl fel digwyddiad diwylliannol o bwys cenedlaethol trwy ymroi i'w darlledu am ddwy flynedd arall," meddai Dewi Jones, Trefnydd yr Ŵyl Cerdd Dant.

"Rydym wedi cydweithio gyda'r Sianel ers blynyddoedd mawr ac mae'r ffaith bod y cystadlu yn digwydd yn llygad y camerâu a'r goleuadau yn ychwanegu at fawredd y digwyddiad.

"Mae wedi helpu'r ŵyl i ddatblygu'n llwyfan cenedlaethol teilwng ar gyfer ein traddodiad gwerin, gan gyrraedd miloedd lawer o wylwyr gartre' yn ogystal â'r rhai sy'n mynychu'r ŵyl undydd."

Dywedodd Geraint Rowlands, Pennaeth Darlledu a Chomisiynydd Chwaraeon a Digwyddiadau S4C, ei fod yn edrych ymlaen at weithio'n agos gyda threfnwyr yr ŵyl am y blynyddoedd i ddod.

"Mae'n un o ddigwyddiadau mawr y flwyddyn yn ddiwylliannol ac yn un o binaclau darlledu S4C yn nhymor yr hydref.

"Mae gwylwyr y sianel yn mwynhau bwrlwm, cynnwrf ac asbri'r cystadlu mewn gŵyl lle mae llawer o'r perfformwyr yn bobl ifanc sy'n cael blas ar feistroli hen draddodiad," ychwanegodd.

Gŵyl Cerdd Dant Sir Conwy 2012 ar S4C dydd Sadwrn Tachwedd 10 am 12.30pm, 4.45pm a 7.00pm ar S4C, ac am 7pm ar BBC Radio Cymru.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol