'Mwy o halen ffyrdd nag erioed'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae 243,000 o dunelli o halen mewn stoc yng Nghymru

Mae Cymru'n mynd i ddechrau'r gaeaf hwn â stociau uwch o halen ffyrdd nag erioed o'r blaen, yn ôl y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Mae 243,000 o dunelli o halen mewn stoc yng Nghymru, o gymharu â 137,000 o dunelli ar yr un adeg yn 2010, meddai Carl Sargeant.

Cafodd awdurdodau eu beirniadu ar ôl i gyflenwadau brinhau ar ôl eira a rhew ym mis Tachwedd 2010 a barodd am rai wythnosau.

I yrwyr roedd yr amgylchiadau gyrru yn beryglus wrth i awdurdodau lleol gael eu gorfodi i drin ffyrdd yn gynt na'r disgwyl, ac erbyn y Nadolig y flwyddyn honno, rhybuddiodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod stoc yn prinhau.

Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cyfleusterau storio ychwanegol ym Mlaenau Ffestiniog yng Ngwynedd, yn y Fferi Isaf yn Sir y Fflint ac ym Merthyr Tudful.

40,000 o dunelli

Bydd mwy o gyfleusterau'n cychwyn y tymor hwn yn Llanidloes a gogledd Cymru, gan ddod â chyfanswm y cyflenwad ychwanegol y bydd Llywodraeth Cymru wedi'i greu er 2010 i ryw 40,000 o dunelli.

Dywedodd Carl Sargeant: "Mae pawb yn gwybod bod tywydd y gaeaf yng Nghymru yn gallu bod yn anrhagweladwy.

"Fe wnaeth y gaeaf diwethaf, a oedd yn weddol fwyn, ddilyn dau aeaf garw gyda chyfuniad o dymereddau isel iawn ac eira yn amharu ar wasanaethau ledled y wlad.

"Mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi parhau i gydweithio'n agos drwy gydol y flwyddyn i sicrhau bod digon o stociau halen ar gael ar draws y wlad ar ddechrau tymor cynnal y gaeaf.

"Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gwbl hunangynhaliol drwy gydol y gaeaf heb orfod ailstocio na chyflwyno mesurau arbed halen."

Mae'r ffigur hunangynhaliol o 270,000 tunnell yn fwy na'r 200,000 tunnell o halen a ddefnyddiwyd fesul blwyddyn yn ystod gaeafau garw 2010/11 a 2009/10.

Mae arweiniad a chyngor wedi'u rhoi hefyd i awdurdodau ar ddefnyddio halen yn effeithlon, er mwyn sicrhau bod y dulliau o ddelio â'r amodau yn amserol, yn gymesur ac yn effeithiol, ac yn gwastraffu cyn lleied â phosibl.

Cydweithio

Dywedodd llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Briffyrdd, Seilwaith a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Anthony Christopher: "Mae awdurdodau lleol wedi cydweithio ar fater stociau halen ac wedi cytuno y dylai pob awdurdod gadw digon o stoc i ddiwallu ei anghenion ei hun drwy'r gaeaf.

"Mae hyn, yn ogystal â stociau strategol Llywodraeth Cymru a'r cytundebau cyd-gymorth rhwng awdurdodau, yn ein gwneud yn fwy cydnerth ar lefel genedlaethol.

"Credwn ein bod yn dechrau'r gaeaf wedi paratoi'n dda, er bod unrhyw gyfnodau hir o eira yn naturiol yn golygu bod y stociau'n mynd i gael eu defnyddio'n gyflym.

"Mae trafodaethau wedi'u cynnal â phrif gyflenwyr awdurdodau Cymru i sicrhau ailstocio trefnus dros y gaeaf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol