David Davies yn cyhoeddi ei ymddeoliad o nofio

  • Cyhoeddwyd
David Davies
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Davies fedal efydd yn Athen a medal arian yn Beijing

Mae'r nofiwr David Davies wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol o'r gamp gan ddweud na fydd dim yn well na chael cyfle i gystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Llundain eleni.

Cyn y Gemau roedd y gŵr 27 oed wedi awgrymu y byddai'n ystyried ei ddyfodol wedi'r haf.

Methodd â chyrraedd rownd derfynol y ras 1,500 metr ar ôl bod yn seithfed yn ei ras ragbrofol mewn amser o 15 munud 14.77 eiliad.

"Dyma oedd uchafbwynt fy ngyrfa, bod yn Llundain," meddai.

"Dwi'n meddwl bod hi'n amser i mi symud ymlaen.

Enillodd Davies o'r Barri fedal efydd yng Ngemau Olympaidd Athen yn 2004 yn y ras 1,500 metr.

Er iddo gael ei siomi drwy orffen yn chweched yn yr un ras yn Beijing bedair blynedd yn ddiweddarach roedd wedi gwneud yn iawn am hynny drwy ennill medal arian yn y ras nofio dŵr agored.

Mae Davies wedi cymryd rôl mentor gyda Chwaraeon Cymru.

Penderfyniad cywir

"Dwi ddim wedi cuddio'r ffaith y gallai Gemau Llundain fod y Gemau olaf i mi.

"Roeddwn i eisiau cymryd ychydig fisoedd i wneud yn siŵr fy mod yn gwneud y penderfyniad cywir.

"Dwi wedi bod i dair o'r Gemau ac wedi cyflawni llawer mwy nag y meddyliais.

"Wrth fynd yn hyn mae'n anoddach a dydi'r blynyddoedd diwethaf ddim wedi bod mor hawdd â'r rhai ar ddechrau fy ngyrfa.

"Allai ddim meddwl am ddim byd fyddai'n well na'r profiad o Lundain 2012."

Oherwydd problemau blinder bu'n rhaid i Davies dynnu allan o Bencampwriaethau'r Byd yn 2011 ac roedd yn dechrau meddwl am ymddeol.

Wedi cyngor meddygol fe wnaeth gymryd chwe wythnos i seibiant cyn cael awch eto am ei gamp.