Cymorth i ailddatblygu Llyfrgell Ganolog Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Prifysgol Fetropolitan Abertawe

Bydd Llyfrgell Ganolog Abertawe yn cael ei hailddatblygu gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddodd Gweinidog Adfywio, Tai a Threftadaeth Cymru, Huw Lewis, y byddai £250,000 yn cael ei roi i Brifysgol Fetropolitan Abertawe oherwydd rhaglen Ardal Adfywio Abertawe.

Mae cynlluniau ar gost o £8 miliwn i ailddatblygu'r llyfrgell yn gampws yng nghanol y ddinas.

Roedd y cyhoeddiad wrth i'r gweinidog ymweld â champws newydd Ysgol Fusnes Abertawe, rhan o'r brifysgol.

Bydd yr hen Lyfrgell Ganolog yn yn Heol Alexandra yn troi'n Sefydliad er Dylunio Cynaliadwy rhyngwladol.

Mae disgwyl y bydd y gwaith yn dod i ben erbyn Medi 2013.

Cafodd yr adeilad presennol ei agor gan Brif Weinidog Prydain William Gladstone ym 1887.

Treftadaeth

Ffynhonnell y llun, Prifysgol Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Yr Athro David Warner a'r Gweinidog Huw Lewis yn edrych ar lun o'r cynllun terfynol

Yn yr adeilad newydd bydd Ysgol Wydr Abertawe, Ysgol Dylunio Diwydiannol, arddangosfeydd cyhoeddus, darlithoedd a gweithgareddau cymunedol.

"Mae cynlluniau Metropolitan Abertawe ar gyfer y llyfrgell ganolog yn uchelgeisiol," meddai Mr Lewis.

"... fe fyddan nhw'n gwneud cyfraniad sylweddol at adfywio canol y ddinas yn ogystal â sicrhau bod yr adeiladau'n lleoedd hygyrch, o ran lleoliad a mynediad corfforol, a deniadol, croesawgar lle gall myfyrwyr a'r gymuned leol ddysgu.

"Rwy'n hapus iawn bod arian Ardal Adfywio Llywodraeth Cymru'n cael ei ddefnyddio at achos mor dda er lles cymaint o bobl ..."

Dywedodd yr Athro David Warner, Uwch Brofost Met Abertawe: "Mae hon yn enghraifft wych o bensaernïaeth o Oes Fictoria ac mae gwarchod ei hymddangosiad yn rhan allweddol o'r gwaith datblygu.

'Cadw mawredd'

"Byddwn yn cadw mawredd wyneb gwreiddiol yr adeilad, gan sicrhau y bydd unrhyw ychwanegiadau newydd yn gweddu i'r dyluniad gwreiddiol.

"O'r diwrnod yr agorwyd yr adeilad am y tro cyntaf ym 1887 mae wedi bod yn fan goleuedigaeth addysgol i bobl Abertawe.

"Bydd y datblygiad yn sicrhau bod y brifysgol yn cynnal y traddodiad gwych hwn o ddarparu addysg o'r radd flaenaf yng nghanol y ddinas yn ogystal â helpu i symud economi Cymru ymlaen."

Mae'r hen lyfrgell gyferbyn ag Oriel Gelf Glynn Vivian sydd hefyd wedi cael arian Ardal Adfywio.

Bydd y ddau'n rhan bwysig o Barth Creadigol y ddinas.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol