Cau tafarn am werthu i rai dan oed

Cyhoeddwyd
Tafarn Penlan Fawr, Pwllheli
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd alcohol ei werthu i bobl dan oed ddwywaith mewn tri mis yn nhafarn y Penlan Fawr, Pwllheli

Mae tafarn yng Ngwynedd wedi cael gorchymyn i gau am dri diwrnod wedi iddyn nhw werthu alcohol o bobl dan oed.

Hwn oedd yr eildro mewn tri mis i dafarn Penlan Fawr ym Mhwllheli wneud hyn.

Daeth y gorchymyn wedi cyrch Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd a phobl o wahanol oedran yn ceisi prynu diod.

Mae'r heddlu wedi rhybuddio eu bod yn cynnal cyrchoedd yn ardaloedd Cricieth, Porthmadog a Phenrhyndeudraeth ac eisoes wedi rhoi cosbau sefydlog o £80 i nifer o dafarnwyr yn yr ardaloedd hynny.

'Amddiffyn'

Mae tafarnwr y Penlan Fawr wedi derbyn y gosb ddiweddaraf yn hytrach na chael ei erlyn o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

Bydd y dafarn yn cau rhwng 5pm nos Wener, Tachwedd 16, a 5pm nos Lun, Tachwedd 19.

Dywedodd Sarjant Steve Edge: "Mae gweithredu positif fel hyn yn enghraifft o'r modd y mae'r heddlu a'n partneriaid yn benderfynol o weithredu'r ddeddf er mwyn amddiffyn plant rhag niwed, a lleihau troseddau ar strydoedd Pwllheli a'r cyffiniau.

"Mae cau'r dafarn yn dangos ein safbwynt am droseddau trwyddedu ond hefyd yn enghraifft o weithio mewn partneriaeth gyda thafarnwyr sy'n gweithio gyda ni i gyrraedd ein nod."