Ymddiriedolaeth i reoli canolfannau hamdden ym Mhowys?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Powys council
Disgrifiad o’r llun,
Mae Canolfan Hamdden Maldwyn yn Y Drenewydd yn un o 15 sy'n cael eu rheoli gan Gyngor Powys

Gallai Cyngor Powys drosglwyddo rheolaeth o 15 canolfan hamdden yn y sir i ymddiriedolaeth, gan arbed £450,000 y flwyddyn mewn trethi busnes.

Dywed y cyngor fod angen buddsoddiad gwerth mwy na £6 miliwn ar y canolfannau yn ystod y degawd nesaf.

Dydd Mawrth bydd cabinet y cyngor yn cael cais i gymeradwyo penodi ymgynghorydd arbennig i ddatblygu'r cynlluniau.

Dywed yr awdurdod lleol eu bod wedi ystyried nifer o opsiynau ond mai sefydlu ymddiriedolaeth "hyd braich" oedd yr un sy'n cael ei ffafrio.

'Gweddu'n berffaith'

Yn ôl y cyngor, byddai'r £450,000 fyddai'n cael ei arbed drwy beidio talu trethi busnes yn cael ei ail-fuddsoddi i warchod gwasanaethau hamdden y sir a datblygu a chynnal y cyfleusterau sydd eisoes yn bodoli.

Dywedodd Myfanwy Alexander, aelod y cabinet sy'n gyfrifol am Ddysgu a Hamdden: "Bydd yr ymddiriedolaethau hamdden yn rhoi sail gadarn i'n cyfleusterau hamdden gan arwain at gyfnod newydd o ddatblygu campau cymunedol cyfannol ym Mhowys.

"Bydd hwn yn ddatblygiad fydd yn gweddu'n berffaith i ofynion pobl Powys."

Ym mis Hydref eleni rhybuddiodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru y byddai darpariaeth canolfannau hamdden yng Nghymru yn gostwng wrth i awdurdodau lleol geisio mynd i'r afael â thoriadau cyllid.

Ar y pryd roedd BBC Cymru wedi darganfod fod gwariant ar ganolfannau hamdden yn 5% yn llai eleni o'i gymharu â 2011/12.

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd mwyafrif y cyllid oedd yn cael ei roi i awdurdodau lleol wedi'i neilltuo a bod yn rhaid i bob awdurdod lleol benderfynu sut yr oedden nhw'n gwario eu cyllidebau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol