Cynllun i adfer Ystradgynlais ar y gweill?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y nod yw lliniaru problemau trafnidiaeth yn Ystradgynlais

Gallai cynllun i adfer tref fod gam yn nes os bydd cabinet cyngor sir yn cymeradwyo argymhelliad i brynu safle yn Ystradgynlais yn ddiweddarach.

Mae'r cynllun gwerth £1,475,691 i adfer canol y dref yn ymwneud â chreu cyfnewidfa drafnidiaeth a therfynfa bysys fyddai, yn ôl Cyngor Powys, yn "gwella canol y dref yn ogystal â lliniaru problemau trafnidiaeth" yn Ystradgynlais.

Bydd cabinet y cyngor yn ystyried cymeradwyo argymhelliad i brynu safle i ddatblygu'r gyfnewidfa ar Ffordd Aberhonddu wedi i gais cynllunio gael ei ganiatáu.

Byddai'r cyngor wedyn yn mynd yn eu blaenau i ddatblygu'r gwelliannau arfaethedig ar gyfer y dref yng Nghwm Tawe.

Yn ôl adroddiad fydd yn mynd gerbron y cabinet ddydd Mawrth mae'r cynllun yn cynnwys cynigion ar gyfer gwella cymeriad mannau cyhoeddus yng nghanol Ystradgynlais a gwella'r strydlun.

Mae'r prosiect i adfer Ystradgynlais yn rhan o Gynllun Cymoedd y De i geisio adfywio wyth tref mewn ardal sy'n cynnwys Cwm Gwendraeth, Dyffryn Aman, Cwm Tawe, Cwm Dulais, Cwm Nedd, Cwm Afan, Cwm Llynfi, Cwm Garw a Chwm Ogwr.

Nod Ardal Adfywio Cymoedd y Gorllewin yw mynd i'r afael â'r materion a'r cyfleoedd ym mhum sir gan gynnwys Powys.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol