Cam-drin: Chris Bryant yn galw am un ymchwiliad

  • Cyhoeddwyd
Chris Bryant
Disgrifiad o’r llun,
Chris Bryant: 'Naw ymchwiliad yn cael eu cynnal ac mae 'na wir bryder na fyddwn ni'n dysgu dim ...'

Mae Aelod Seneddol o Gymru wedi dweud bod angen un ymchwiliad i'r sgandal cam-drin plant a thrafferthion y BBC yn sgil hynny yn lle naw ymchwiliad gwahanol.

Roedd sylwadau Chris Bryant, AS Y Rhondda, ar ôl i adroddiad rhaglen Newsnight am honiadau o gam-drin gysylltu gwleidydd Ceidwadol yn gamarweiniol gydag achosion cam-drin cartrefi plant yng ngogledd Cymru yn yr 1980au.

Ddydd Sadwrn ymddiswyddodd George Entwistle Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC. Ddydd Llun camodd dau o benaethiaid newyddion y gorfforaeth o'r neilltu.

"Mae 'na naw ymchwiliad yn cael eu cynnal ac mae 'na wir bryder na fyddwn ni'n dysgu dim ...," meddai Mr Bryant, cyn-uwchswyddog yn y BBC.

"Yr hyn sydd ei angen ydi un ymchwiliad trylwyr â'r pwerau llawn i sefydlu'r gwir am gam-drin sy' wedi mynd ymlaen yn llawer rhy hir.

"Mae pethau wedi eu sgubo o dan y carped.

"Un peth y mae'n rhaid ei gofio yn y panig cyfryngol ydi ei bod yn llawer llai tebygol i ddyn dierth gam-drin ...

"Mae'r mwyafrif o gam-drin yn digwydd o fewn y teulu."

Ar gam

Eglurodd y byddai un ymchwiliad yn gallu disodli'r ymchwiliadau presennol neu eu cyfuno.

Roedd Mr Entwistle wedi bod yn delio gyda'r ymateb wedi i adroddiad ar raglen Newsnight ar Dachwedd 2 gysylltu ar gam y cyn-wleidydd Ceidwadol, Yr Arglwydd McAlpine, ag achosion cam-drin mewn cartrefi gofal yn yr 1980au.

Chafodd Yr Arglwydd McAlpine ddim ei enwi yn yr adroddiad.

Wythnos yn ddiweddarach dywedodd Steve Messham - a wnaeth yr honiadau gwreiddiol - ei fod wedi cam-adnabod y gwleidydd ac ymddiheurodd yn ddiffuant.

Cafodd Mr Entwistle ei feirniadu am nad oedd yn gwybod am gynnwys y rhaglen tan ar ôl iddi gael ei darlledu ac oherwydd nad oedd yn ymwybodol o adroddiad papur newydd oedd yn cyhoeddi'r cam-adnabod.

Roedd yn ei swydd am 54 diwrnod.

Ddydd Llun camodd Cyfarwyddwr Newyddion y BBC, Helen Boaden, a'i dirprwy, Stephen Mitchell o'r neilltu wrth i Nick Pollard ymchwilio i reolaeth Newsnight yng nghyd-destun peidio â darlledu adroddiad am honiadau cam-drin rhywiol y cyn-gyflwynydd teledi Jimmy Savile.

Mae Ysgrifennydd Cymru, David Jones, wedi dweud bod rhaid i'r BBC fynd i'r afael â'i threfniadaeth er mwyn adfer hyder yn safon ei newyddiaduraeth.