Menna Elfyn yn mentro i fyd newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth pump awdur o Ewrop at ei gilydd i greu nofel i blant

Mae'r bardd Menna Elfyn wedi mentro i dir newydd wrth gyd-ysgrifennu nofel ar gyfer plant ag awduron o Ewrop.

Y Pussaka Hud yw canlyniad menter Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, Cyfnewidfa Llȇn Cymru a'r Instituciό de les Lletres Catalanes.

Daeth pump awdur o Ewrop at ei gilydd i greu'r nofel ar gyfer plant rhwng naw a 10 oed.

Mae'r stori'n dilyn brawd a chwaer wrth iddyn nhw deithio o amgylch Ewrop gyda chymorth pwrs hud.

Roedd pob awdur yn ysgrifennu pennod wedi ei lleoli yn eu gwlad eu hunain.

'Pyreneau'

Mae pennod Menna wedi ei lleoli ym Mhenrhyn Gŵyr.

Cafodd y llyfr ei gyhoeddi yng ngwlad pob awdur a'r fersiwn Gymraeg yw'r un olaf.

"Mae wedi bod yn fenter ddiddorol," meddai Menna oedd yn Fardd Plant Cymru yn ystod 2002-03.

"Teithiais i Farrera ym mynyddoedd y Pyreneau ac aros yno am wythnos yng nghwmni'r pedwar awdur arall - Tapani Bagge o'r Ffindir, Miquel Desclot o Gatalwnia, Iva Procházková o'r Weriniaeth Tsiec a Gabriel Rosenstock o Iwerddon.

"Y canlyniad yw stori antur swynol sy'n annog plant i ddysgu am wahanol wledydd a diwylliannau.

"Dwi'n gobeithio y bydd athrawon yn ei ystyried yn arf defnyddiol i addysgu eu disgyblion drwy ymwneud â phynciau ar draws y cwricwlwm fel daearyddiaeth, crefydd ac ieithoedd tramor.

'Pleser pur'

"Mae gweithio ar y Pussaka Hud wedi bod yn bleser pur a dwi'n gobeithio y bydd plant Cymru'n profi'r un pleser wrth ei ddarllen."

Cafodd y llyfr ei gyhoeddi gan y cwmni o Gaernarfon, Gwasg y Bwthyn.

Mae Menna'n byw yn Llandysul a hi yw Cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd gyfrol o farddoniaeth ddwyieithog, Murmur.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol