Dyn 'marw' yn dathlu ei ben-blwydd yn 106

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Ledward yn dathlu ei ben-blwydd yn 106 dros y penwythnos

Mae dyn, a gafodd ei gofnodi yn farw ar ei ffordd i'r marwdy yn 1936, yn dathlu ei ben-blwydd yn 106.

Cofnodwyd fod Sam Ledward wedi marw ar ôl damwain beic modur ac roedd ar ei ffordd i'r marwdy pan sylwodd porthor yn yr ysbyty fod y "corff" yn symud.

Cafodd ei gludo yn ôl i'r ward a bu'n gorwedd yno yn anymwybodol am bum niwrnod.

Fe gymerodd hi chwe mis i'r anafiadau i'w ben a'i wyneb wella.

Nawr mae Mr Ledward yn dathlu ei ben-blwydd yn 106 oed.

"Fe fydda' i'n iawn am sbel fach eto," meddai.

"Fyddwch chi ddim yn cael gwared arna' i mor hawdd."

'Lwc pur'

Bron yn ddyddiol, mae Mr Ledward yn teithio ar y bws i'r dre' gyda'i gymar, Millie Minshall, 90 oed, cyfnither ei ddiweddar wraig.

Mae'r pâr yn byw gyda'i gilydd yn Y Waun, ger Yr Wyddgrug.

Mae'r cyn-saer yn credu mai "lwc pur" yw'r ffaith fod ei fywyd wedi ei arbed 76 o flynyddoedd yn ôl.

Ffynhonnell y llun, Teulu
Disgrifiad o’r llun,
Sam Ledward nôl yn 1933

"Roeddwn i ar fy meic modur 500cc Triumph," meddai.

"Dim ond ers cwta ddeufis oedd o gen i.

"Roeddwn i wedi'i brynu gan ffermwr. Roedd un o'i feibion wedi cael damwain arno.

"Fe wnes i wneud 'chydig o waith arno a gosod teiar ôl newydd.

"Roeddwn i'n credu y byddai'r teiar blaen yn iawn ond doedd o ddim. Fe rwygodd."

Cafodd ei daflu i'r ffordd ac aeth i goma mor ddwfn fod meddygon yn credu ei fod wedi marw.

'Bywyd da'

"Fe wnaethon nhw fy ngosod i ar droli ac fe welodd y porthor rhywbeth yn symud ac fe aeth o â mi'n ôl.

"Fe ddois at fy hun ymhen pum niwrnod.

"Fy atgof cynta' oedd gweld rhywun yn sefyll wrth fy ngwely a finnau'n taro rhywbeth o law rhywun.

"Roeddwn wedi taro cwpan fwydo o law'r nyrs.

"Rwyf wedi cael bywyd da ers hynny."

Cafodd Mr Ledward ei fagu yn Sir Caer a bu'n byw gyda'i ddiweddar wraig, Edith, yn Blackpool.

Bu farw Mrs Ledward yn 1993 ond dywedodd wrtho cyn iddi farw y byddai ei chyfnither yn gofalu amdano.

"Rydym yn gwneud yn dda iawn," esbonia Mr Ledward.

"Rydym ni'n gwneud hefo'n gilydd. Roedden ni'n arfer mynd dramor yn aml ond dwi'n credu fy mod i'n rhy hen i hynny erbyn hyn ond dydw i ddim yn rhy ddrwg am hen ŵr."