Cynghorwyr i ymweld â safle eglwys

  • Cyhoeddwyd
Eglwys Gatholig y Forwyn Fair a Santes Gwenfrewi yn Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na gynlluniau i adeiladu eglwys newydd tua dwy filltir y tu allan i'r dref ym Mhenparcau

Bydd cynghorwyr Ceredigion yn ymweld ag Eglwys Babyddol yn Aberystwyth ddydd Mercher er mwyn penderfynu dyfodol y safle.

Mae yna gais i ailddatblygu'r safle gan olygu dymchwel Eglwys y Forwyn Fair a Santes Gwenffrewi.

Eisoes mae plwyfolion wedi bod yn cynnal gwylnos mewn ymdrech i achub yr eglwys.

Mae rhai hyd yn oed wedi sôn am fynd â'u hymgyrch i'w hachub i'r Fatican yn Rhufain.

Ond mae drysau'r eglwys wedi bod ar gau i'r cyhoedd gan nad yw'r adeilad wedi ei yswirio.

Anghyfleus

Mae'r esgob am ddymchwel yr eglwys a gwerthu'r safle er mwyn codi arian i adeiladu eglwys newydd ar gyrion y dref.

Dywed Esgob Mynwy, Thomas Burns, fod yn rhaid dymchwel yr adeilad oherwydd rhesymau diogelwch.

Ond dywed rhai o'r plwyfolion y byddai lleoli eglwys ar gyrion y dref ym Mhenparcau yn anghyfleus.

Aelodau o bwyllgor cynllunio Cyngor Ceredigion fydd yn ymweld â'r safle ddydd Mercher.

Cafodd Eglwys Babyddol y Forwyn Fair a Santes Gwenfrewi ei hadeiladu ym 1874.

Mae'r safle yn Ffordd y Frenhines yn cynnwys neuadd blwyf, sydd wedi dirywio, a thŷ offeiriad.

Yn ôl yr Esgobaeth fe fyddai'n costio mwy na £2.6 miliwn i adfer yr adeiladau.

Dywed gwrthwynebwyr fod modd gwneud y gwaith am tua £625,000.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol