'10,000 o swyddi'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y rhaglen Dechrau Busnes yn para tan fis Mehefin 2015

Mae rhaglen Dechrau Busnes Llywodraeth Cymru wedi helpu i greu mwy na 10,000 o swyddi hyd yma a chaiff 13,000 yn rhagor eu creu erbyn Mehefin 2015, yn ôl y Gweinidog Busnes, Edwina Hart.

Hyd yn hyn mae 4,350 o fusnesau newydd wedi'u sefydlu ac mae'r rheini wedi creu 10,000 a mwy o swyddi - hyn oll ers cychwyn y rhaglen ym mis Gorffennaf 2008. Gwnaeth y rhaglen gyrraedd y garreg filltir o 10,000 o swyddi fis diwethaf.

Bydd y rhaglen Dechrau Busnes, sy'n cael ei chydariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop, yn para tan fis Mehefin 2015 pan ragwelir y caiff 13,000 yn rhagor o swyddi eu creu gan 5,000 o fusnesau newydd.

Yn siarad cyn ei haraith yng Nghynhadledd Entrepreneuriaid Cymru 2012 ddydd Mercher, dywedodd y Gweinidog: "Entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau yw calon ac enaid economi Cymru ac mae eu llwyddiant yn hanfodol i'r economi allu tyfu yn y dyfodol.

"Rydym am annog a chefnogi entrepreneuriaid yng Nghymru ac mae'n dal yn flaenoriaeth gennyf i helpu'r rheini sydd am ddechrau ac ehangu eu busnesau".

Mae'r Gronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau wedi'i lansio a chaiff gwasanaeth mentora i Fusnesau Bach a Chanolig a Siop Un Stop Busnes Cymru eu sefydlu ym mis Ionawr 2013 i gynnig rhagor o help i fusnesau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol