Cyngor i fenthyca hyd at £30,000 i bobl brynu tŷ

  • Cyhoeddwyd
CartrefiFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cyngor Gwynedd: Cael tai ar gyfer pobl leol yn flaenoriaeth

Gallai pobl sy'n prynu tŷ am y tro cynta' allu benthyg hyd at £30,000 gan gyngor Gwynedd i'w roi tuag at flaendal morgais o dan gynllun newydd.

Mae'r cyngor wedi neilltuo £800,000 yn y gobaith o adfer tai gweigion sy'n werth hyd at £150,000.

Fydd dim rhaid talu unrhyw arian yn ôl am bum mlynedd a fydd dim llog yn y cyfnod hwnnw.

Mae Sefydliad Siartredig Tai Cymru wedi croesawu'r cynllun, sy'n caniatáu pobl i wneud cais am fenthyciad blaendal hyd at £30,000 yn erbyn eiddo sy'n werth dim mwy na £150,000.

Fe fydd 'na amodau ynghlwm wrth y cynnig a bydd yna ganllawiau cyfyng ar bwy sy'n gallu gwneud cais.

Rhaid i'r sawl sy'n ymgeisio, er enghraifft, fod wedi byw yng Ngwynedd am bum mlynedd yn olynol ac mae'n rhaid iddyn nhw ddod o hyd i 5% o'r pris prynu eu hunain.

Bydd angen talu'r benthyciad yn ôl ar ôl pum mlynedd, gyda'r llog yn 4% uwchlaw cyfradd sail Banc Lloegr. Bydd angen ei ad-dalu o fewn y pum mlynedd canlynol.

'Cartrefi safonol'

Yn ôl y cyngor, bydd 75% o'r arian sydd wedi'i neilltuo yn cael ei ddefnyddio i geisio adfer y tai gweigion, gyda'r gweddill "ar gael ar gyfer prynu tai fforddiadwy sydd ddim yn wag".

Dywedodd y Cynghorydd John Wyn Williams, yr aelod cabinet dros dai, fod sicrhau tai safonol a fforddiadwy i bobl leol yn "flaenoriaeth".

"Rydym yn gobeithio y bydd y cynllun arloesol hwn nid yn unig yn gwneud defnydd o'r tai gweigion ond hefyd yn darparu cartrefi safonol i bobl Gwynedd."

Dywedodd Julie Nicholas o Sefydliad Siartredig Tai Cymru: "Mae'r cynllun hwn yn enghraifft wych o sut all awdurdod lleol helpu'r rhai sy'n prynu am y tro cynta' a helpu i leihau nifer y tai gweigion."

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw Tachwedd 15.

Mae'r cynllun ar wahân i gynllun morgais sydd â chefnogaeth Llywodraeth Cymru, sy'n ceisio helpu pobl i brynu eu tŷ cynta' neu dŷ mwy.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol