Cwest babi: Rheithfarn naratif

  • Cyhoeddwyd

Clywodd cwest fod babi saith diwrnod oed o Lyn Ebwy wedi marw ar ôl i nyrs roi digon o fwyd am ddiwrnod mewn cyfnod o awr mewn camgymeriad.

Bu farw Maisie Waters ar ôl i beiriant oedd yn ei bwydo gael ei raglennu'n anghywir.

O ganlyniad fe gafodd y babi, oedd yn diodde' o nam ar y galon, drawiad ychydig oriau yn ddiweddarach yn Ysbyty Plant Bryste.

Dywedodd mam Maisie, Laura Bennett, wrth y cwest ei bod hi wedi lleisio pryderon am ofal ei merch cyn y digwyddiad.

Dywedodd: "Tra ein bod yn gwylio ein merch roedd nyrsys yn cymysgu ei bwyd.

"Roeddent yn siarad, chwerthin a rhannu jôcs.

"Doedd yna ddim sylw yn cael ei roi i'r dasg, roedd hi'n ymddangos fel nad oeddynt yn canolbwyntio."

Nam ar ei chalon

Cafodd Maisie ei geni yn yr ysbyty drwy lawdriniaeth Gesaraidd ar Awst 16, gyda nam ar ei chalon.

Roedd waliau ei chalon ar goll.

Cafodd Laura a'i phartner Ryan Water wybod fod eu merch yn ddigon da i gael llawdriniaeth ac aed â hi i uned ddwys.

Cafodd ei bwydo gan beiriant oedd yn rhoi fformiwla arbennig iddi drwy chwistrelliad.

Nyrs oedd yn penderfynu faint i roi i Maisie yn ôl yr awr ac yn ôl y diwrnod. Roedd y mesuriadau yn gallu cael eu newid pan oedd y bag bwydo yn cael ei newid.

Camgymeriad

Ond pan wnaeth Martyn Woods ail osod y peiriant ar ôl rhoi bag bwydo newydd fe wnaeth camgymeriad o osod y mesur dyddiol o 210ml ar y lefel ar gyfer y mesur awr.

O ganlyniad fe wnaeth y babi gael 28 gwaith yr hyn yr oedd fod i'w gael mewn awr.

Dywed Mr Woods iddo gredu fod y camgymeriad wedi digwydd oherwydd i'r peiriant wneud sŵn 'bip' arno wedi iddo osod y lefel.

Roedd o'n credu fod hyn yn golygu bod yn rhaid iddo ail osod y lefel oedd angen ar gyfer 24 awr.

Dywedodd: "Roedd y babi i fod i gael yr un lefel ag o'r blaen felly nes i ddim ei newid o 7.5ml yr awr.

"Roeddwn yn credu fod y peiriant am i mi roi'r lefel dros gyfnod o 24 awr, gan nad oeddwn wedi gwneud hyn.

"Fel mesur o ddiogelwch pe na bai chi yn cadarnhau lefel yna bydd y peiriant yn dweud wrthoch, ac yna yn dychwelyd i'r man lle mae angen ei nodi.

"Dyna oeddwn i yn credu oedd wedi digwydd. Rwy'n cofio pwyso 210ml ac ail-ddechrau'r peiriant."

Trawiad

Clywodd y cwest fod Maisie wedi cael trawiad.

Bu meddygon yn ceisio yn aflwyddiannus dros gyfnod o 45 munud i'w hadfywio.

Yn y diwedd cafwyd caniatâd ei rhieni i roi'r gorau i'w hymdrechion .

Clywodd y cwest er gwaethaf canllawiau meddygol, ni wnaeth yr ysbyty gadw at y rheol y dylai dwy nyrs gadarnhau rhaglen y peiriant bwydo.

Er bod dwy nyrs yn bresennol dim ond Mr Woods wnaeth edrych ar y lefelau a osodwyd.

Dywedodd wrth nyrs arall, Lisa Varlass, y gallai hi fynd i edrych ar ôl claf arall.

Er y digwyddiad mae'n arferol bod dwy nyrs yn cadarnhau'r lefelau bwydo.

Cofnodwyd rheithfarn naratif

Dywedodd y crwner fod yr ysbyty wedi cynnal arolwg yn syth ar ôl y farwolaeth.

Ar ddiwedd y gwrandawiad dywedodd rhieni Maisie nad oeddynt am wneud sylw pellach.