Etholwyr De Caerdydd a Phenarth yn pleidleisio am AS newydd

  • Cyhoeddwyd
Gorsaf Bleidleisio
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gorsafoedd ar agor rhwng 7am a 10pm

Mae etholwyr De Caerdydd a Phenarth yn pleidleisio ar gyfer dewis eu haelod Seneddol nesaf.

Mae 'na isetholiad yn cael ei chynnal yno ddydd Iau ar ôl ymddiswyddiad Alun Michael.

Mae Mr Michael yn sefyll yn yr etholiad i ddewis Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, sydd hefyd yn cael ei gynnal ddydd Iau - ynghyd a thri ymgeisydd arall sef Michael Baker, Caroline Jones a Tony Verderame.

Mae 'na wyth ymgeisydd ar gyfer y sedd.

Roedd gan y Blaid Lafur fwyafrif o 4,709 yn Etholiad Cyffredinol 2010 wedi gogwydd o 6% i'r Ceidwadwyr.

Bu Mr Michael yn cynrychioli'r etholaeth ers 1986.

Mae'r etholaeth yn un amrywiol sy'n cynnwys cymunedau fel Trebiwt a Grangetown yng nghanol y ddinas i ardaloedd mwy llewyrchus Penarth a'r ardal sydd wedi ei hail-ddatblygu'n helaeth o gwmpas Bae Caerdydd.

Dyma hefyd etholaeth fwyaf Cymru o safbwynt nifer y pleidleiswyr, gydag oddeutu 78,000 o bleidleiswyr.

Cafodd yr etholaeth ei chreu yn 1983 ac roedd y cyn-Brif Weinidog James Callaghan yn AS yno.