Llafur yn ennill De Caerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Wedi'r fuddugoliaeth galwodd Steven Doughty am 'well teimlad o gymuned a chymdeithas'

Mae'r Blaid Lafur wedi dal gafael ar etholaeth Seneddol De Caerdydd a Phenarth mewn is-etholiad.

Cipiodd Stephen Doughty y sedd gyda 9,193 o bleidleisiau, 5,334 yn fwy na'r Ceidwadwyr.

Y Democratiaid Rhyddfrydol oedd yn drydydd a Phlaid Cymru yn bedwerydd.

Lefel y pleidleisio oedd 25.65% tra oedd mwy na 60% yn Etholiad Cyffredinol 2010.

Bydd Mr Doughty yn olynu Alun Michael ildiodd ei sedd ar ôl 25 mlynedd er mwyn ymgeisio yn yr etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

Curodd yr Aelod Seneddol newydd saith o ymgeiswyr erail.

Dywedodd Mr Doughty, cyn bennaeth Oxfam Cymru, fod ei fuddugoliaeth yn "gondemniad" o bolisïau a blaenoriaethau Llywodraeth y DU, yn enwedig ar faterion fel y cynnig am dâl rhanbarthol.

Galwodd am reolaeth lymach ar y banciau a "gwell teimlad o gymuned a chymdeithas", gyda mwy o bwyslais ar degwch.

Mae Llafur wedi ennill y sedd ers iddi gael ei chreu yn 1983 ac mae'r blaid wedi cynrychioli y rhan ddeheuol o'r brifddinas yn y Senedd yn ddi-dor ers i James Callaghan gael ei ethol gynta' fel Aelod Seneddol yn 1945.

Mae De Caerdydd a Phenarth yn cynnwys ardaloedd fel Grangetown, Trebiwt a Bae Caerdydd, yn ogystal â thre' Penarth ym Mro Morgannwg.

Gyda 78,000 o etholwyr, dyma'r sedd fwya' yng Nghymru o ran pleidlais.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol