Marwolaeth bachgen: Arestio dau o Sir Benfro

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi dweud bod dau o ogledd Sir Benfro wedi eu harestio ar amheuaeth o ddynladdiad.

Ac mae BBC Cymru'n deall bod hyn yn gysylltiedig â marwolaeth bachgen wyth oed yn y sir y llynedd.

Cafodd y ddau, sy' ddim wedi cael eu henwi, eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Yn Ionawr dywedodd Heddlu Dyfed-Powys wrth BBC Cymru "eu bod yn cydweithio â phartneriaethau amlasiantaethol wrth ymchwilio i farwolaeth sydyn plentyn wyth oed ar Ragfyr 6, 2011".