Recriwtio mewn ysgolion: Pwyllgor yn derbyn deiseb

Cyhoeddwyd
Milwr
Disgrifiad o’r llun,
Bydd dogfen yn edrych yn ofalus ar y gwahaniaethau rhwng recriwtio yn y Deyrnas Gyfunol a gwladwriaethau eraill.

Mae pwyllgor y Cynulliad wedi derbyn deiseb am recriwtio'r Lluoedd Arfog mewn ysgolion.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau, Wlliam Powell AC, fod y ddogfen oddi wrth Gymdeithas y Cymod yn cynnwys llofnodion mwy na 350.

Y nod yw atal y Lluoedd Arfog rhag mynd i ysgolion er mwyn recriwtio.

Mae Mr Powell, Aelod Democratiaid Rhyddfrydol Canolbarth a Gorllewin Cymru: "Yn amlwg, mae hwn yn fater dadleuol iawn ac rwy'n ddiolchgar i'r prif ddeisebydd, Arfon Rhys, am ddwyn hyn i'n sylw ni.

"Rydym wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau er mwyn gofyn am ei farn ac wedi comisiynu dogfen ymchwil am y gwahaniaethau rhwng recriwtio yn y Deyrnas Gyfunol a gwladwriaethau eraill Ewrop."