Yr Arglwydd McAlpine yn dod i gytundeb gyda'r BBC

  • Cyhoeddwyd

Mae'r Arglwydd McAlpine, gafodd ei gysylltu ar gam gyda sgandal cam-drin cartrefi gofal gogledd Cymru, wedi dod i gytundeb gyda'r BBC am iawndal.

Mae'r gorfforaeth wedi ymddiheuro yn ddiamod i'r Arglwydd, cyn-drysorydd y Blaid Geidwadol.

Fe fydd y BBC yn talu £185,000 iddo yn ogystal â chostau.

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC: "Mae'r setliad yn gynhwysfawr ac yn adlewyrchu difrifoldeb yr honiadau a wnaed ar gam".

Er na wnaeth rhaglen Newsnight ar Dachwedd 2 ei enwi, dim ond cyfeirio at "Geidwadwr blaenllaw o gyfnod Thatcher", cafodd ei enw ei gyhoeddi ar nifer o wefannau cymdeithasol a thrydar yn ei gysylltu gyda'r honiadau.

Dywedodd Yr Arglwydd McAlpine wrth raglen BBC Radio 4 The World at One, fod adroddiad Newsnight wedi achosi "poen" iddo ac wedi ei glwyfo.

Dywedodd y byddai'r holl helynt wedi ei osgoi pe bai ymchwilwyr y BBC wedi cysylltu ag o a rhoi'r cyfle iddo ymateb cyn i'r adroddiad gael ei ddarlledu.

Ymddiswyddiad

"Wrth gwrs fe ddylen nhw fod wedi cysylltu gyda mi ac fe fyddwn i wedi dweud wrthyn nhw be maen nhw wedi ei ddysgu yn ddiweddarach," meddai.

"Roedd yn gwbl anghywir a dim ond unwaith erioed dwi wedi bod yn Wrecsam.

"Fe allen nhw fod wedi osgoi lot o arian a phoen petai nhw ond wedi gwneud galwad ffôn."

Fe wnaeth Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC George Entwistle, oedd wedi bod yn ei swydd am wyth wythnos, ymddiswyddo wedi'r helynt ddaeth yn sgil adroddiad Newsnight.

Cyn y cytundeb dywedodd Andrew Reid, cyfreithiwr Yr Arglwydd McAlpine: "Mae'r Arglwydd McAlpine yn hynod ymwybodol y bydd unrhyw arian iawndal yn cael ei dalu gan y rhai sy'n talu'r drwydded deledu.

"Y nhw sy'n berchen y BBC ac mae'r Arglwydd McAlpine yn ymwybodol o hyn ac felly fe fydd unrhyw gytundeb yn ystyried hyn."