Cymorth i deuluoedd

  • Cyhoeddwyd

Fe fydd 'na gefnogaeth ar gael i deuluoedd yng Nghymru i'w helpu i ddelio â phroblemau sy'n cael eu hystyried yn rhai cymhleth.

Mae cynllun "Teulu Ni" yn canolbwyntio ar ardaloedd gwledig yng Ngwynedd.

Y bwriad ydi gwella sgiliau rhieni wrth iddyn nhw fagu eu plant a helpu gyda materion fel camymddygiad ac anghenion addysgol arbennig.

Y Comisiynydd Plant, Keith Towler, wnaeth lansio'r prosiect £900,000 ym Mhortmeirion ddydd Iau.

Derbyniodd Mantell Gwynedd, y mudiad sy'n arwain y prosiect, £863,832 gan Gronfa'r Loetri Fawr.

Cydweithio

Fe fydd Mantell Gwynedd, sy'n cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol, yn gweithio mewn partneriaeth i gynnig y gefnogaeth.

Ymhlith y rhai fydd yn cynnig cymorth y mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd.

Bydd y prosiect hefyd yn integreiddio cynlluniau eraill a fydd yn helpu sgiliau rhieni fel gwella perthynas tadau gyda'u plant.

Mae 'na gyngor ar gael o hawliau rhieni yn y llys, gwasanaeth cwnsela, cefnogaeth i deuluoedd weithio gydag ysgolion i ddarparu addysg arbennig angenrheidiol.

Drwy ddefnyddio adnoddau naturiol Eryri fe fydd Teulu Ni yn gwella iechyd teuluoedd drwy ddatblygu sgiliau rhieni mewn garddio, tyfu llysiau, pysgota, cerdded a dringo.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol