Cwmni yn tynnu'n ôl o godi archfarchnad yn Llandeilo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yn gynharach eleni penderfynodd Llywodraeth Cymru alw'r ceisiadau i godi archfarchnadoedd yn Llandeilo a Cross Hands i mewn

Mae cwmni Sainsbury's wedi tynnu'n ôl eu cais cynllunio i godi archfarchnad yn Llandeilo.

Dywed y cwmni eu bod wedi gwneud y penderfyniad oherwydd oedi ac amheuaeth ynghylch caniatâd cynllunio ar gyfer yr archfarchnad.

Mae 'na groeso gan ymgyrchwyr yn Llandeilo sy'n dweud y dylai'r sylw droi yn awr at geisio dod â swyddi a chyfleoedd eraill i'r ardal.

Yn gynharach eleni penderfynodd Llywodraeth Cymru alw'r ceisiadau i godi archfarchnadoedd yn Llandeilo a Cross Hands i mewn.

Yn ôl cwmni Sainsbury's byddan nhw yn awr yn canolbwyntio ar eu cais i godi archfarchnad yn Cross Hands.

Dywed Sainsbury's y bydd y cais ar gyfer Cross Hands yn cael ei adfer ar gyfer "datblygiad mwy fydd yn creu cannoedd o swyddi newydd i'r ardal".

'Swyddi newydd'

Bydd y cais hefyd yn cynnwys cynllun i ddarparu tir i adeiladu tai, canolfan iechyd newydd a chartref gofal.

"Rydym yn siomedig na fyddwn ni'n gallu dod ag archfarchnad newydd i dref hyfryd Llandeilo," meddai llefarydd ar ran y cwmni.

Mae ymgyrchwyr wnaeth wrthwynebu'r cais i godi archfarchnad yn Llandeilo yn awr yn dweud eu bod am gael cyfarfod â Chyngor Sir Gaerfyrddin i ystyried ffyrdd eraill o greu swyddi yn yr ardal.

Dywedodd Simon Buckley, Prif Weithredwr Bragdy Evan-Evans ei fod am weld unedau busnes yn cael eu datblygu i hybu busnesau peirianyddol a chynhyrchu yn ogystal â chreu safle cynhyrchu bwyd arbenigol ger Llandeilo.

Mae Mr Buckley am gyfarfod â chynghorwyr i drafod eu syniadau ym mis Rhagfyr.

Ym mis Hydref fe wnaeth ffrae gyhoeddus rhwng AS ac AC Plaid Cymru a Chyngor Sir Gaerfyrddin ddwysáu wedi i Llywodraeth Cymru benderfynu galw'r ceisiadau i godi'r archfarchnadoedd i mewn.

Cwynodd Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC, y ddau'n cynrychioli etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, yn swyddogol am arweinydd etholedig y cyngor, Kevin Madge.

Mewn llythyr at brif weithredwr y cyngor, Mark James, gafodd ei ryddhau i'r wasg, fe wnaethon nhw gwestiynu rôl staff cyflogedig ac yn cyfeirio at "ffafriaeth wleidyddol".

Ond ysgrifennodd Mr James at y ddau, gan amddiffyn rôl y cyngor ac yn wfftio'r honiadau.

Roedd y cyngor sir wedi rhoi caniatâd cynllunio i Sainsbury's godi archfarchnadoedd yn Cross Hands a Llandeilo.

Roedd Mr Edwards a Mr Thomas wedi gofyn i Lywodraeth Cymru alw i mewn y cais i godi archfarchnad yn Llandeilo, ond penderfynodd y Llywodraeth alw'r ddau gais i mewn.

Ym mis Medi cyhuddodd Mr Madge, sy'n arwain clymblaid rhwng Llafur a'r grŵp Annibynnol, y ddau wleidydd o beryglu'r posibilrwydd o dros 1,000 o swyddi newydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol