£72,000 i Academi Jamie Baulch

  • Cyhoeddwyd
Jamie BaulchFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cyfle i ddisgyblion holi personoliaethau chwaraeon a chymryd rhan mewn ymarfer arbennig.

Mae grant o £72,000 wedi ei ddyfarnu i Academi Jamie Baulch, er mwyn annog plant a phobl ifanc o bob oed i wneud ymarfer corff a chwaraeon.

Fe sefydlwyd Academi Jamie Baulch gan y cyn-athletwr llwyddiannus, ac mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian i'r Academi i gynnal Rhaglen Etifeddiaeth Olympaidd am chwe wythnos.

Bydd yr Academi yn ymweld â 60 o ysgolion ledled Cymru, gan roi cyfle i ddisgyblion holi personoliaethau chwaraeon a chymryd rhan mewn ymarfer arbennig.

Mae ugain o bersonoliaethau chwaraeon amlwg yn rhan o'r rhaglen, gan gynnwys Colin Jackson, Rhys Williams, Christian Malcolm, Jade Jones a'r Paralympiaid David Roberts a Nathan Stevens.

Ddydd Gwener, yn ysgol gynradd Coed-y-lan ym Mhontypridd, bydd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews yn ymuno â Jamie Baulch a Non Evans - sydd wedi cystadlu ar lefel ryngwladol mewn rygbi, jiwdo, reslo a chodi pwysau - i weld y rhaglen ar waith.

Pecyn o ymarferion

Mae'r Academi hefyd yn darparu pecyn o ymarferion i ysgolion eu defnyddio wedyn mewn gwersi ymarfer corff.

Yn ôl Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg: "Mae'n hollbwysig ein bod ni'n parhau i adeiladu ar y brwdfrydedd a grëwyd gan Gêmau Llundain 2012 a dangos i'n dysgwyr bod chwaraeon yn rhywbeth i bawb ei fwynhau, beth bynnag eu gallu.

"Mae pob un o'r athletwyr sy'n rhan o'r rhaglen hon yn esiampl ardderchog, a 'dwi am ganmol yr Academi am y gwaith maen nhw'n ei wneud gyda phlant a phobl ifanc. Dwi'n siŵr y bydd yn helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o athletwyr Cymru."

Dywedodd Jamie Baulch: "Mae dod â miloedd o'n dysgwyr i gysylltiad â sêr chwaraeon yng Nghymru, gan gynnwys ein harwyr Olympaidd a Pharalympaidd, wedi cael effaith aruthrol o ran ysbrydoli pobl ifanc ledled Cymru.

"Rydyn ni am weld pobl yn cyflawni ar lefel uchel yng Nghymru."