BBC Cymru Fyw

Chwilio am dri wedi ymosodiad ym Mhort Talbot

Published

Mae 'na ymchwiliad wedi cychwyn wedi ymosodiad difrifol ar ddyn ym Mhort Talbot nos Iau.

Dywedodd yr heddlu fod tri o ddynion wedi ymosod ar ddyn 41 oed yn ardal Ffordd Southville tua 10:25pm.

Fe ddisgynnodd y dyn i'r llawr ar ôl cael ei gicio yn ei fol a pharhaodd y tri i'w bwnio a'i gicio yn ei ben a'i gorff.

Rhedodd y tri i ffwrdd a doedd y dyn ddim yn siwr i ba gyfeiriad.

Cafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Treforus ble y cafodd lawdriniaeth oherwydd anafiadau trywanu i'w frest.

Mae mewn cyflwr difrifol ond sefydlog.

Ac mae'n debyg bod y tri'n gwisgo topiau gyda'r cwfl i fyny a sgarffiau dros eu hwynebau.

Dywedodd Ditectif Sarjant David Butt o Heddlu Castell-nedd Port Talbot: "Mae'r ymosodiad wedi digwydd mewn ardal ble mae 'na nifer o gartrefi.

"Rwy'n apelio at unrhyw un yn yr ardal a allai fod wedi gweld rhywbeth neu a allai fod â gwybodaeth fyddai'n arwain at adnabod yr unigolion i gysylltu â ni."

Gall unrhyw un â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.