BBC Cymru Fyw

Alun Michael: 'Anodd cyrraedd etholwyr'

Published
image copyrightother
image captionO'r chwith (gyda'r cloc): Alun Michael, Winston Roddick, Christopher Salmon ac Ian Johnston

Mae'r unig ymgeisydd Llafur i fod yn gomisiynydd heddlu wedi dweud pa mor anodd oedd cyrraedd yr etholwyr.

Enillodd cyn weinidog y Swyddfa Gartref, Alun Michael, yn Ne Cymru ond collodd Llafur yng ngweddill Cymru.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Pan oedden ni'n gallu cwrdd â'r cyhoedd roedden nhw'n sylweddoli y bydden ni'n delio'n llym â throseddu ac achosion troseddu.

"Yn anffodus, roedd cyrraedd miliwn o bobol (yn ardal De Cymru) ... yn ormod o her am nad oedd y llywodraeth wedi creu y cyd-destun iawn ..."

Roedd yn disgwyl lefel isel o bleidleisio, meddai, am nad oedd y llywodraeth wedi penderfynu talu am anfon gwybodaeth am ymgeiswyr i bob teulu.

Dywedodd y Swyddfa Gartref fod yr wybodaeth am ymgeiswyr ar gael ar-lein ac wedi ei dosbarthu i'r sawl oedd wedi gofyn amdani.

Etholwyd dau ymgeisydd annibynnol, un Ceidwadwr ac un Llafur ac roedd ofnau wedi bod am nifer isel yr etholwyr.

Ar ddiwrnod y cyfri, ddydd Gwener fe wireddwyd hynny. 344,213 o bobl bleidleisiodd yng Nghymru, 14.9% o'r rhai oedd yn gymwys.

Doedd neb wedi pleidleisio mewn un orsaf bleidleisio yn ardal Heddlu Gwent. Y gred oedd mai yn ward Betws, Casnewydd, yr oedd hynny.

Cafodd y Ceidwadwr Christopher Salmon ei ethol yn gomisiynydd Heddlu Dyfed Powys ac Alun Michael, y cyn AS Llafur yn gomisiynydd Heddlu De Cymru.

Yn y Gogledd ac yng Ngwent, mae 'na gomisiynwyr annibynnol, y bargyfreithiwr Winston Roddick yn y gogledd a'r cyn-heddwas Ian Johnston yng Ngwent.

Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi dweud y byddan nhw'n ymchwilio i'r nifer isel o bleidleiswyr.