Alun Michael: 'Anodd cyrraedd etholwyr'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
O'r chwith (gyda'r cloc): Alun Michael, Winston Roddick, Christopher Salmon ac Ian Johnston

Mae'r unig ymgeisydd Llafur i fod yn gomisiynydd heddlu wedi dweud pa mor anodd oedd cyrraedd yr etholwyr.

Enillodd cyn weinidog y Swyddfa Gartref, Alun Michael, yn Ne Cymru ond collodd Llafur yng ngweddill Cymru.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Pan oedden ni'n gallu cwrdd â'r cyhoedd roedden nhw'n sylweddoli y bydden ni'n delio'n llym â throseddu ac achosion troseddu.

"Yn anffodus, roedd cyrraedd miliwn o bobol (yn ardal De Cymru) ... yn ormod o her am nad oedd y llywodraeth wedi creu y cyd-destun iawn ..."

Roedd yn disgwyl lefel isel o bleidleisio, meddai, am nad oedd y llywodraeth wedi penderfynu talu am anfon gwybodaeth am ymgeiswyr i bob teulu.

Dywedodd y Swyddfa Gartref fod yr wybodaeth am ymgeiswyr ar gael ar-lein ac wedi ei dosbarthu i'r sawl oedd wedi gofyn amdani.

Ar ddiwrnod y cyfri, ddydd Gwener fe wireddwyd hynny. 344,213 o bobl bleidleisiodd yng Nghymru, 14.9% o'r rhai oedd yn gymwys.

Doedd neb wedi pleidleisio mewn un orsaf bleidleisio yn ardal Heddlu Gwent. Y gred oedd mai yn ward Betws, Casnewydd, yr oedd hynny.

Cafodd y Ceidwadwr Christopher Salmon ei ethol yn gomisiynydd Heddlu Dyfed Powys ac Alun Michael, y cyn AS Llafur yn gomisiynydd Heddlu De Cymru.

Yn y Gogledd ac yng Ngwent, mae 'na gomisiynwyr annibynnol, y bargyfreithiwr Winston Roddick yn y gogledd a'r cyn-heddwas Ian Johnston yng Ngwent.

Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi dweud y byddan nhw'n ymchwilio i'r nifer isel o bleidleiswyr.