Mentrau busnes: Nifer yn treblu

John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gall person ifanc wneud cais i gronfeydd eraill, gan gynnwys cynllun cynnig cymorth ymarferol i egin-fusnesau.

Mae teirgwaith yn fwy o bobol ifanc yn ymwneud â sefydlu busnesau yng Nghymru nag oedd ddegawd yn ôl.

Nododd adroddiad gafodd ei baratoi i gydfynd ag Wythnos Mentergarwch Byd fod nifer y bobol ifanc rhwng 18 a 29 oed wedi codi o 3.4% yn 2002 i 9.7%.

Mae Llywodraeth Cymru eisioes yn gwario £4 miliwn y flwyddyn ar bobol ifanc â diddordeb mewn sefydlu busnes.

Hefyd gall person ifanc wneud cais i gronfeydd eraill, gan gynnwys cynllun cynnig cymorth ymarferol i egin-fusnesau.

Dywedodd rhai arweinwyr busnes y dylai'r llywodraeth wneud mwy.

'Monitro'

Ar raglen y Politics Show ar BBC Cymru dywedodd Ann Milewski ar ran Ffederasiwn y Busnesau Bach fod y llywodraeth yn gwneud gwaith clodwiw.

"Ond mae angen i bwyllgor Cynulliad fonitro'r gwaith ... mae angen gwybod am effeithiolrwydd y cynlluniau ar gyfer pobol ifanc a dysgu gwersi er mwyn gwella."

Eisoes mae'r BBC yn noddi cynllun Prentis Ifanc ond mae sawl cynllun arall ar waith mewn ysgolion a cholegau.

Y llynedd enillodd Dojo Arcade o Brifysgol Morgannwg wobr am ddyfeisio gêm gyfrifiadurol sy'n cael ei gwerthu ar draws y byd.

Barn Tobias Johnson, un o'r dyfeiswyr, yw bod help ar gael ond bod angen mwy.

"Mae na fwy a mwy o bobol yn gadael ysgolion a phrifysgolion y dyddiau hyn gyda chymwysterau a syniadau ond does dim digon o gyfleoedd i wireddu'r addewidion."

Hunanhyder

Dywedodd adroddiad Mentergarwch Byd fod hunanhyder yn isel ac yng Nghymru dim ond 17.7% o'r rhai gafodd eu holi oedd yn credu bod cyfleoedd ar gael dros y chwe mis nesaf.

Y ffigwr ar gyfer gweddil y Deyrnas Gyfunol yw 27.9%.

Ers hanner canrif mae elusen Mentergarwch Ifanc wedi bod yn gweithio gyda pobol ifanc i feithrin arweinwyr busnes y dyfodol.

Y llynedd cafodd 150 o egin-fusnesau eu sefydlu mewn ysgolion yng Nghymru a hynny yn denu ymrwymiad 2,000 o ddisgyblion.

Llwyddodd disgyblion Blwyddyn 11 Ysgol Stanwell ym Mhenarth i ennill gwobr am gyllunio a marchnata.

Dywedodd athrawon a disgyblion fod y bobol ifanc ar eu hennill drwy ddysgu sgiliau megis rheoli amser, penderfynu ac arwain.

Straeon perthnasol