Pennaeth iechyd 'yn fwy hyderus'

John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty (cyffredinol)
Disgrifiad o’r llun,
Roedd pryder na fyddai byrddau'n cyrraedd eu targedau arbedion

Mae Prif Weithredwr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi dweud ei fod yn "fwy hyderus" y bydd y byrddau iechyd yn cael eu mantolen ariannol mewn trefn er gwaethaf pryder pwyllgor y Cynulliad.

Eisoes mae ffigyrau swyddogol yn awgrymu nad yw'r byrddau'n cyrraedd eu targedau arbedion.

Ond dywedodd y prif weithredwr, David Sissling, fod Llywodraeth Cymru wedi cydweithio gyda'r byrddau i ddadansoddi'r diffygion a bod cynlluniau manwl wedi eu paratoi i gael dau ben llinyn ynghyd.

"Dwi'n fwy hyderus o lwyddo heb beryglu ansawdd gofal i gleifion," meddai wrth BBC Cymru.

"Mae angen cadw'r problemau ariannol mewn cyd-destun - canran fach yw'r broblem yng nghyd-destun y gyllideb iechyd gyfan."

Dywedodd fod mwy o alwadau annisgwyl, yn enwedig at gyfer gofal i'r henoed.

Addasu

"Mae na gynnydd o 10% yn y galw am wasanaethau ar gyfer pobol dros 85 oed," meddai.

Yr wythos ddiwethaf mewn adroddiad am Gyllideb Ddrafft y llywodraeth mynegodd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad eu pryderon nad oedd y byrddau'n cyrraedd eu targedau arbedion.

Ond dywedodd Mr Sissling fod y Gweinidog Iechyd, Lesley Grifiths, yn ystyried sut i addasu sut yr oedd y llywodraeth yn dosbarthu arian ar gyfer iechyd.

Mae adolygiad yn debyg o argymell fod cyllidebau yn cael eu paratoi am gyfnod o dair blynedd yn lle o flwyddyn i flwyddyn.

Mantais hynny fydd caniatáu i'r byrddau gyllunio am gyfnod tymor hir.

Mae Mr Sissling wedi amddiffyn y Fforwm Clinigol. Wythnos yn ôl roedd ffrae oherwydd defnydd o gyngor roddwyd i fyrddau iechyd y gogledd cyn ailstrwythuro.

Yn briodol

Hawliwyd fod cyngor proffesiynol y fforwm wedi cael ei addasu wedi ymyrraeth cadeirydd bwrdd iechyd.

Roedd y gwrthbleidiau'n mynnu fod rôl annibynnol y fforwm wedi ei thanseilio ond dywedodd Mr Sissling fod trafodaethau rhwng y bwrdd a'r fforwm yn briodol.

Pan ofynnwyd a oedd ganddo ffydd yn hygrededd y cyngor gwreiddiol, ei ateb oedd: "Oes, mae'n gyngor safonol.

"Pwrpas y fforwm yw cynorthwyo'r byrddau i wneud penderfyniadau priodol."