Elusen Alcohol Concern Cymru yn tynnu sylw at y risg i bobl broffesiynol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Alcohol Concern Cymru sy'n tynnu sylw at y broblem ar ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol.

Gallai pobl broffesiynol fod bedair gwaith yn fwy tebygol na rhai di-waith neu weithwyr coler las o gael problemau yfed yn ôl elusen.

Alcohol Concern Cymru sy'n tynnu sylw at y broblem ar ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol.

Mae'r elusen yn honni bod risg gweithwyr meddygol deirgwaith yn fwy na'r boblogaeth gyffredinol.

Disgrifiad,
Nia Thomas fu'n holi Andrew Misell

Yn y cyfamser, mae'r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths, wedi dweud bod clefydau sy'n gysylltiedig ag alcohol yn golygu cost o £70 miliwn y flwyddyn i'r Gwasanaeth Iechyd.

Dywedodd yr elusen taw'r rhai ym myd y gyfraith oedd yn wynebu'r risg fwya', hyd at 24% ohonyn nhw'n wynebu problemau yn ystod eu gyrfa.

'Gwir plaen'

"Yn aml, mae pobl yn meddwl am rai sy'n yfed ar y stryd neu bobl ifanc allan ar nos Sadwrn," meddai Andrew Misell o'r elusen.

"Y gwir plaen yw bod gweithwyr proffesiynol yn wynebu risg."

Roedd y dirwasgiad yn golygu mwy o bwysau yn y gwaith, mwy o faich gwaith a llai o adnoddau.

"Felly mae yfed yn ffordd hwylus o ymlacio ar ddiwedd diwrnod prysur," meddai.

"Ond gall un neu ddau wydryn arwain at fwy a mwy."

Ffactorau eraill, meddai, oedd arian i wario ar ormod o ddiod, y gred na fyddai problemau'n datblygu ac ofni sgil effeithiau cyfadde' problem yfed.

'Yn arferol'

Dywedodd y cyn-athro Phillip Small fod yfed amser cinio "yn arferol" pan ddechreuodd ei swydd yn y 1970au.

"Ond dechreuodd y broblem pan es i ysgol newydd ... do'n i ddim yn nabod neb ac ro'dd y plant yn anodd.

"Y tro hwn ro'n i ar 'y mhen 'yn hun yn y dafarn, yn ddigalon."

Gadawodd y dyn o Abertawe ei swydd cyn taclo ei broblem.

Dywedodd y Dr Vivienne Nathanson, Pennaeth Gwyddoniaeth y Gymdeithas Feddygol: "Yn sicr, mae'r broblem yn guddiedig ymhlith pobl broffesiynol.

"Ond pan ydyn nhw'n gofyn am help mae eu hymateb i'r driniaeth yn dda iawn."