Bachgen gafodd 700 o bwythau yn helpu goleuo'r Nadolig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, daily post
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Cian Wyn Williams, 14 oed, bron i 700 o bwythau yn ei goes.

Bydd hon yn wythnos gofiadwy i fachgen ysgol o Borthmadog ddioddefodd anafiadau difrifol yn dilyn damwain gyda chwch yn gynharach eleni.

Cafodd Cian Wyn Williams, 14 oed, bron i 700 o bwythau yn ei goes wedi iddo gael ei ddal mewn propelor cwch.

Roedd parafeddygon yn yn credu y byddai'n colli ei goes ac roedd llawfeddygon yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor yn paratoi i dorri ei goes i ffwrdd.

Ddydd Llun dychwelodd Cian at ei wersi yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog, am y tro cyntaf ers y digwyddiad a chyn diwedd yr wythnos fe fydd e hefyd wedi tanio'r swits ar gyfer goleuadau Nadolig y dref.

Cynhelir yr achlysur ym Mharc Porthmadog am 6: 30pm ddydd Sadwrn, Tachwedd 24.

Bydd Band Pres yr Oakley a Chôr Eifionydd hefyd yn bresennol.

Y cyflwynydd teledu a radio lleol, Gerallt Pennant fydd yn llywio'r gweithgareddau.

"Mae'n wythnos arbennig io Cian ac i bawb fu'n ymwneud â'r fenter," meddai Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog, y Cynghorydd Alwyn Gruffydd.

"Heb os bydd y goleuadau newydd yn werth eu gweld ac yn atyniad ychwanegol i'r dref wrth i'r Nadolig agosáu."

Trefnir y digwyddiad a'r Goleuadau Nadolig ar y cyd rhwng Cyngor Tref Porthmadog, Siambr Fasnach y Dref a Ffrindiau Port, fu wrthi'n ddyfal yn casglu hyd at £3,000 tuag at brynu goleuadau ynni isel newydd.

Ffynhonnell y llun, daily post
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Cian Wyn Williams, 14 oed, bron i 700 o bwythau yn ei goes.

Bydd hon yn wythnos gofiadwy i fachgen ysgol o Borthmadog ddioddefodd anafiadau difrifol yn dilyn damwain gyda chwch yn gynharach eleni.

Cafodd Cian Wyn Williams, 14 oed, bron i 700 o bwythau yn ei goes wedi iddo gael ei ddal mewn propelor cwch.

Roedd parafeddygon yn credu y byddai'n colli ei goes ac roedd llawfeddygon yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor yn paratoi i dorri ei goes i ffwrdd.

Ddydd Llun dychwelodd Cian at ei wersi yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog, am y tro cyntaf ers y digwyddiad a chyn diwedd yr wythnos fe fydd e hefyd wedi tanio'r swits ar gyfer goleuadau Nadolig y dref.

Cynhelir yr achlysur ym Mharc Porthmadog am 6: 30pm ddydd Sadwrn, Tachwedd 24.

Bydd Band Pres yr Oakley a Chôr Eifionydd hefyd yn bresennol.

Y cyflwynydd teledu a radio lleol, Gerallt Pennant fydd yn llywio'r gweithgareddau.

"Mae'n wythnos arbennig i Cian ac i bawb fu'n ymwneud â'r fenter," meddai Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog, y Cynghorydd Alwyn Gruffydd.

"Heb os bydd y goleuadau newydd yn werth eu gweld ac yn atyniad ychwanegol i'r dref wrth i'r Nadolig agosáu."

Trefnir y digwyddiad a'r Goleuadau Nadolig ar y cyd rhwng Cyngor Tref Porthmadog, Siambr Fasnach y Dref a Ffrindiau Port, fu wrthi'n ddyfal yn casglu hyd at £3,000 tuag at brynu goleuadau ynni isel newydd.

Straeon perthnasol