Yr Urdd: Trosiant o dros £8.5 miliwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan yr Urdd 900 o glybiau chwaraeon a chymdeithasol ledled Cymru

Mae adroddiad blynyddol Urdd Gobaith Cymru wedi datgan bod gan yr elusen bron i 50,000 o aelodau a throsiant o dros £8.5 miliwn.

Yn ystod y flwyddyn ariannol 2011/2012, bu cynnydd yn incwm y gwersylloedd a buddsoddwyd yn helaeth yng Nglan-llyn a Llangrannog i wella'r ddarpariaeth, gydag ymrwymiad i fuddsoddi £2m rhwng y ddwy ganolfan.

Yn ôl yr adroddiad gafodd ei gyhoeddi ddydd Llun bydd y gwaith yn parhau yn 2012/2013.

Mae gan yr Urdd 900 o glybiau chwaraeon a chymdeithasol ledled Cymru, ac mae gwaith y mudiad yn cael ei gynnal gyda chymorth tua 10,000 o wirfoddolwyr a 248 aelodau o staff.

100,000 o ymwelwyr

Am y tro cyntaf eleni, cafodd y Neges Heddwch ac Ewyllys Da ei pherfformio o gopa'r Wyddfa gan bobl ifanc o Eryri.

Cynhaliwyd Gemau Cymru am yr ail dro gan yr Adran Chwaraeon - sef y digwyddiad aml-chwaraeon ar gyfer pobl ifanc sy'n waddol i'r Gemau Olympaidd yng Nghymru.

Mae gan yr adran hefyd tua 40,000 o aelodau yn cymryd rhan yn eu cystadlaethau cenedlaethol ac mae 1,000 o bobl wedi derbyn hyfforddiant arweinwyr chwaraeon.

Ac er gwaethaf y tywydd gwael, llwyddodd yr Eisteddfod yn Eryri i ddenu bron i 100,000 o ymwelwyr gyda 15,000 o aelodau yn cystadlu.

Gwelwyd hefyd benllanw cynllun tair blynedd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd, y ddrama gerdd Sneb yn Becso Dam, gyda pherfformiadau yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a Rhyl.

Roedd yr Urdd hefyd yn dathlu eu pen-blwydd yn 90 yn 2012, ac yn ystod y dathliadau a gynhaliwyd ym mis Ionawr, ymunodd y Prif Weinidog Carwyn Jones gyda 20,000 o blant a phobl ifanc gynhaliodd 234 o bartïon ym mhob cwr o Gymru.

'Denu grantiau'

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd: "Mae'r nod wreiddiol o sicrhau cyfleoedd, trwy gyfrwng y Gymraeg, i bob person ifanc yng Nghymru i ddatblygu yn unigolion cyflawn yn un gynyddol heriol mewn amgylchfyd ieithyddol a chymdeithasol sy'n newid yn gyson.

"O ganlyniad, rydym yn parhau i ddatblygu natur a chwmpas ein gweithgareddau, gan ymateb i anghenion a dyheadau ein haelodau.

"Cyhoeddwyd papur gennym adeg pen-blwydd yr Urdd yn 90, yn rhannu ein gweledigaeth ar gyfer y 10 mlynedd nesaf.

"Roedd yn amlinellu amcanion uchelgeisiol ar gyfer yr Adran Chwaraeon, Eisteddfod, Cymunedol, Gwersylloedd a Chyfathrebu ac rwyf yn falch o allu dweud ein bod yn dechrau cyflawni'r nodau.

Dywedodd Rheon Tomos, Trysorydd yr Urdd, "Mae cyfrifon 2011/21 yn dangos gweddill ariannol calonogol er i'r gwariant gynyddu o dros chwarter miliwn i dros £8.2 yn ystod y flwyddyn.

"Gwelwyd cynnydd hefyd yn ein hincwm a oedd yn adlewyrchu llwyddiant ein swyddogion yn denu grantiau.

Mae copi llawn o bapur 'Ymlaen i'r 100' a'r adroddiad blynyddol i'w gweld ar wefan yr Urdd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol