Llanelli: Barnwr yn gwrthod cais dirwyn i ben

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Llanelli gwpan Cymru yn 2011

Mae cais i ddirwyn Clwb Pêl-droed Llanelli i ben wedi ei wrthod gan farnwr yr Uchel Lys.

Dyfarnodd y Cofrestrydd Jones o blaid cyn-bencampwyr Uwchgynghrair Cymru yn dilyn cais gan gyfreithwyr Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC).

Hwn oedd yr ail dro mewn tri mis i'r clwb wynebu gorchymyn dirwyn i ben yn yr Uchel Lys.

Nid yw BBC Cymru wedi llwyddo i gysylltu ag unrhyw un o'r clwb am ymateb hyd yn hyn.

'Cefnogaeth ariannol'

Yn ystod y gwrandawiad yn yr Uchel Lys yn Llundain, gofynnodd y cwnsler Matt Smith i'r gorchymyn dirwyn i ben gael ei wrthod ond i'r clwb gael gorchymyn i dalu costau cyfreithiol HMRC.

Y gred yw bod y cam hwn yn awgrymu bod y clwb wedi talu eu dyledion trethi.

Cafodd cais blaenorol gan HMRC i ddirwyn y clwb i ben ei wrthod ym mis Medi.

Yn y cyfamser mae Cyngor Tref Llanelli wedi datgan eu bod wedi derbyn ôl-ddyledion rhent ar gyfer clwb cymdeithasol y clwb gwerth mwy na £9,109.82.

Roedd y cyngor eisoes wedi datgan bod y clwb yn addo £9,147.60 iddynt am faes y clwb pêl-droed.

Yn ôl datganiad gan y cyngor maent wedi cynnal trafodaethau ag Uwchgynghrair Cymru sydd wedi sicrhau bod arian sydd yn ddyledus i'r clwb ar ôl cystadlu yn Ewrop yn cael ei ryddhau.

'Ffordd gynaliadwy'

Dywedodd arweinydd y cyngor, Carl Lucas: "Mae'r taliad dros dro hwn wedi rhoi cyfle i'r clwb pêl-droed i ganolbwyntio ar oroesi o fewn yr Uwchgynghrair.

"Mae ein cefnogaeth ariannol a gweinyddol dros y blynyddoedd wedi sicrhau bod gan Lanelli, o bosib, y cyfleusterau gorau yng Nghymru o ran y lefel hon o bêl-droed."

"Byddwn yn dal i ddarparu'r adnoddau i barhau'r sefyllfa ac rydym yn gobeithio y bydd cadeirydd y clwb nawr yn trafod a chytuno ffordd gynaliadwy ymlaen ar gyfer y dyfodol."

Enillodd Llanelli, sy'n chwarae yn Uwchgynghrair Cymru, gwpan Cymru yn 2011.

Cafodd clwb pêl-droed Castell-nedd ei ddirwyn i ben yn yr Uchel Lys yn Llundain ym mis Mai eleni.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol