Archesgob yn galw am wahardd taro plant

  • Cyhoeddwyd
Dr Barry Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Archesgob Cymru yn siarad mewn gwylnos arbennig yng Nghaerdydd

Bydd Archesgob Cymru yn dweud y dylid gwahardd cosbi plant yn gorfforol mewn gwylnos arbennig ddydd Mawrth.

Fe fydd Dr Barry Morgan yn siarad mewn gwylnos arbennig i nodi Diwrnod Byd-eang Plant mewn eglwys yng Nghaerdydd.

Mae disgwyl iddo ddweud yn ei anerchiad fod cosbi plant yn gorfforol yn ei difrïo ac yn eu dibrisio, a bod plant yn haeddu cymaint o barch a gofal ag oedolion.

Mae 33 o wledydd y byd wedi pasio cyfraith yn rhoi hawl i blant gael amddiffyniad llawn rhag cosb gorfforol; mae 23 o'r gwledydd hyn yn Ewrop.

O fewn yr Undeb Ewropeaidd, mae'r Deyrnas Unedig yn un o ddim ond pedair gwlad nad ydynt wedi gwahardd cosb gorfforol.

Cymru'n arwain

Yn ystod y gwasanaeth, sy'n cael ei gefnogi gan elusennau Plant Yng Nghymru a 'Sdim Curo Plant Cymru, bydd Dr Morgan yn golchi traed plant.

Fe fydd arweinwyr eglwysig hefyd yn tanio canhwyllau a gweddïo fel gweithred o goffâd dros blant sydd wedi diodde' trais ar draws y byd.

Yn y degawd diwethaf mae Cymru wedi arwain y ffordd wrth hyrwyddo hybu hawliau plant ac mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei gwrthwynebiad i gosb gorfforol.

Yn 2009 dywedodd Llywodraeth Cymru: "Derbyniwn argymhelliad Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig y dylid dileu amddiffyniad cosb resymol fel y gall plant a phobl ifanc fwynhau'r un lefel o amddiffyniad yn y gyfraith ag sydd gan oedolion."

'Cariad'

Yn ei anerchiad, mae disgwyl i Archesgob Cymru ddweud:

"Credai Iesu fod plant yn fwy nag ased ar gyfer y dyfodol neu ymrwymiad i'w wneud er budd cymdeithas.

"Roeddent o werth anhraethol fel plant. Haeddent gymaint o barch a gofal ag unrhyw fod dynol arall.

"Dywedodd yr Adroddiad Plentyndod Da a gynhyrchwyd gan Gymdeithas y Plant yn 2009 pan ofynnwyd i blant beth sy'n gwneud bywyd da, mai'r hyn a ddymunent yn fwy na dim arall oedd cariad.

"Ac os yw hynny i gyd yn wir, sut gallwn ni feddwl fod cosbi plant yn gorfforol neu ddefnyddio grym corfforol byth yn iawn. Ni fyddai neb ohonom byth yn breuddwydio taro oedolyn, felly pam ddylem ni feddwl fod taro plentyn yn fwy derbyniol mewn unrhyw ffordd.

"Cawsant hwythau eu gwneud ar lun Duw, a'u gwerthfawrogi fel unigolion.

"Nid yw hynny'n golygu fod rhwydd hynt i unrhyw beth yng nghyswllt magu plant - ond mae yn golygu fod cosb gorfforol yn annerbyniol."

Bydd y gwasanaeth yn cael ei gynnal yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas, Caerdydd nos Fawrth am 6:30pm.

Bydd yr Wylnos yn cael ei harwain gan y ficer, y Parchedig Dyfrig Lloyd, ac fe fydd Aelodau Cynulliad yn darllen negeseuon o gefnogaeth yn ystod y gwasanaeth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol