Oedi wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae oedi ar un o briffyrdd y de-ddwyrain yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a lori.

Mae'r A48 wedi ei chau i gyfeiriad y dwyrain yn Sir Casnewydd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng cyffordd 28 o'r M4 a'r gyffordd gyda'r B4239/B4237 Ffordd Caerdydd ger cylchfan Pont Ebwy.

Mae'r gwasanaethau brys ar y safle ar hyn o bryd, a does dim manylion wedi eu cyhoeddi am unrhyw anafiadau.