Heddlu 'o dan bwysau cynyddol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y Prif Gwnstabl nad yw'n cofio cyfnod mor brysur ers iddo weithio gyda'r heddlu

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru fod y llu o dan "bwysau cynyddol" oherwydd nifer o ddigwyddiadau mawr yn ddiweddar.

Roedd Mark Polin yn siarad yng nghyfarfod olaf Awdurdod Heddlu'r Gogledd cyn iddo ddirwyn i ben ddydd Mercher a throsglwyddo'r awenau i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd newydd, Winston Roddick.

Dywedodd Mr Polin ei fod yn bryderus bod y gwaith ychwanegol ar y digwyddiadau mawr yn golygu na fyddai troseddau eraill yn cael eu datrys mor gyflym.

Mae Heddlu'r Gogledd yng nghanol pedwar ymchwiliad mawr ar hyn o bryd :-

  • Diflaniad y milfeddyg Catherine Gowing o'i chartref ger Yr Wyddgrug;
  • Marwolaeth pump o bobl mewn tân ym Mhrestatyn;
  • Llofruddiaeth yn Y Bala;
  • Marwolaeth menyw o Wrecsam wedi i'w char gael ei roi ar dân.

Arestio

"Mae ein carfan o dditectifs yn agos at fod yn wag," medd Mr Polin.

"Dydw i erioed yn cofio amser mor brysur o safbwynt ymchwiliadau mawr mewn un cyfnod ers i mi fod gyda'r llu.

"Mae'n golygu efallai na fydd rhai troseddau eraill yn cael eu datrys mor gyflym."

Mae pobl wedi cael eu harestio mewn perthynas â phob un o'r pedwar digwyddiad mawr, ond dywedodd y Prif Gwnstabl fod angen nifer fawr o blismyn i gasglu tystiolaeth ac ymchwilio ymhellach yn yr achosion hynny.

Ychwanegodd fod plismyn ychwanegol ar ddyletswydd yn ardaloedd y digwyddiadau mawr er mwyn tawelu ofnau'r cyhoedd, a bod plismyn wedi eu trosglwyddo i rannau eraill o'r llu er mwyn darparu cefnogaeth.

Ond pwysleisiodd hefyd fod y ffigyrau diweddaraf yn awgrymu bod trosedd yn gyffredinol yn lleihau yng ngogledd Cymru.

Yn y cyfnod rhwng Ebrill a Hydref 2012, fe gafodd 10.5% yn llai o droseddau eu cofnodi nag yn yr un cyfnod yn 2011.

Diolchodd cadeirydd Awdurdod Heddlu'r Gogledd, Alun Lewis, i aelodau'r heddlu am eu gwaith caled mewn cyfnod anodd, gan ddweud: "Rwy'n ymwybodol o'r oriau y mae rhai o'r swyddogion wedi bod yn gweithio dros y cyfnod yma, ac maen nhw'n haeddu ein diolch."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol