Gŵyl gerddorol sanctaidd newydd i'w chynnal yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr Offeren Heddwch ei pherfformio am y tro cyntaf yn 2000

Bydd Karl Jenkins yn arwain perfformiad o'i Offeren Heddwch fel rhan o'r unig Ŵyl Gerddoriaeth Sanctaidd y Byd sydd yn cael ei chynnal ym Mhrydain.

Byd yr ŵyl yn cael ei chynnal am y tro cyntaf yn Llanbedr Pont Steffan ym mis Mawrth 2013.

Mae'n canolbwyntio ar gerddoriaeth sanctaidd Gymreig yn ogystal â cherddoriaeth o bedwar ban byd.

Cynhelir yr ŵyl ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a chapeli a neuaddau lleol.

Bydd yn cynnwys cyngherddau, gweithdai, trafodaethau ac arddangosfeydd.

'Lle delfrydol'

Yn ôl un o'r trefnwyr, Eva Skalla, o Landysul, bydd yr ŵyl yn dathlu'r traddodiad cerddorol sanctaidd sy'n bodoli yng Nghymru wrth hyrwyddo dealltwriaeth a pharch ymysg pobl o bob cred trwy berfformiadau byw a chyfansoddiadau cyfoes sydd wedi'u comisiynu.

"Mae nifer o wyliau tebyg yn cael eu cynnal ar draws y byd mewn gwledydd fel Moroco, Sweden, Gwlad Pwyl, yr Unol Daleithiau a Ffrainc ond mae'r unig un ym Mhrydain, oedd yn cael ei chynnal yn Brighton, wedi dod i ben," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd perfformiad yr Offeren Heddwch yn cael ei drefnu gan Eilir Owen Griffiths

"Felly roeddwn i'n meddwl mai Llanbed fyddai'r lle delfrydol i gynnal yr ŵyl oherwydd y cysylltiadau eang sydd gan y dref a'r brifysgol gyda chrefydd."

Dywedodd Ms Skalla y byddai'r ŵyl gyntaf yn cael ei chynnal dros benwythnos Mawrth 22-24 2013 ac mae 'na gefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru (£5,000), Cyngor Ceredigion (£2,500) a Chyngor Tref Llanbed (£500).

"Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i Karl Jenkins gytuno i arwain perfformiad o'i Offeren Heddwch nos Sadwrn yr ŵyl," meddai Ms Skalla.

"Bydd y perfformiad yn cael ei drefnu gan gyfarwyddwr artistig Eisteddfod Llangollen, Eilir Owen Griffiths ac mae'n dipyn o fachiad i gael Karl Jenkins i arwain ei waith ei hun."

Bydd digwyddiadau eraill yr ŵyl yn cynnwys perfformiad gan y canwr Hindŵaidd, Rajesh David, grwpiau Swffi a thrafodaeth ynghylch canu sanctaidd cynhenid Cymraeg fel canu plygain a chanu pwnc.

Os bydd yr ŵyl gyntaf yn llwyddiannus mae Ms Skalla yn gobeithio y bydd yn ffynnu fel nifer o wyliau tebyg ar draws y byd.

"Rwy'n cofio ymweld â gŵyl Fez ym Moroco a'r pryd hynny dim ond rhyw 200 o bobl oedd yn cymryd rhan," meddai.

"Erbyn hyn mae dros 10,000 o bobl yn mynychu'r ŵyl pum niwrnod sy'n cael ei chefnogi gan UNESCO."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol