Salon yn Aberystwyth ddim yn talu isafswm cyflog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Lloyd ei fod yn bwriadu apelio yn erbyn y dyfarniad

Mae perchennog salon trin gwallt wedi cael ei orchymyn i dalu mwy na £1,800 i ddau aelod staff am nad oedd wedi talu'r isafswm cyflog iddyn nhw.

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ddygodd yr achos yn erbyn Richard Lloyd Haidressing o Aberystwyth.

Roedd £1,826.45 yn ddyledus i'r ddau weithiwr.

Dywedodd Mr Lloyd ei fod yn bwriadu apelio yn erbyn y dyfarniad.

Yr isafswm cyflog yw £6.19 yr awr i bobl dros 21 oed, £4.98 yr awr i bobl ifanc rhwng 18 a 20 oed, £3.69 yr awr i rai dan 18 oed a £2.65 yr awr i brentisiaid.

Dywedodd yr adran eu bod wedi dwyn yr achos o dan ddeddf 1998 yn erbyn Nick Shaw sy'n masnachu fel Richard Lloyd Hairdressing.

Nid oedd y cwmni wedi talu'r isafswm i'r ddau aelod staff rhwng mis Medi 2010 a mis Gorffennaf 2011.

'Gweithredu'r ddeddf'

Dywedodd Michelle Wyer, dirprwy gyfarwyddwr isafswm cyflog yr adran, fod y salon wedi "methu â gweithredu eu hoblygiadau cyfreithiol".

"Ein nod yw gweithredu'r ddeddf a gwarchod gweithwyr ...

"Rydym yn fodlon rhoi cyngor i gyflogwyr a datrys problemau'n gynnar ond fe fyddwn ni'n ceisio gwarchod yn gyfreithiol y bobl sydd angen help."

Bydd rhaid i'r salon dalu ôl-ddyledion a chostau i £97 o fewn 28 diwrnod wedi'r achos yn Llys y Sir Northampton ar Dachwedd 13.

Dywedodd yr adran mai rhif y llinell gymorth oedd 0800 917 2368.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol